It takes companies to raise a neighbourhood | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

It takes companies to raise a neighbourhood

Ik spreek regelmatig met leiders in de start up business. De start up business komt uit Silicon Valley en heeft een heel mooi business concept. Startende ondernemers worden geselecteerd en krijgen een heel pakket aan diensten (fiscaal, PR, juridisch etc). Elke ondernemer start een BV. Een bepaald deel van de aandelen gaat naar start up organisatie. Een select aantal ondernemers krijgt onderricht; topmentoren helpen de starters. Niet alleen ontstaat er een belang tussen de starter en Start Up organisatie; de startende ondernemers krijgen ook een aandeel in het eigendom van elkaar. Zo ontstaat er moeten ook betrokkenheid onder elkaar. Er zijn in de afgelopen jaren verschillende organisaties gestart die dit proces faciliteren: Founder Institute, Start Up Bootcamp, Rockstart. Er is dus een markt om (overigens zonder enige subsidie van de overheid) ondernemerschap te versterken.

Kleine effectieve solidariteit

Deze solidariteit tussen investeerders en belovende nieuwe investeringen behoevende bedrijfjes is niet nieuw, maar wel goed! We zien die solidariteit ook in een heel andere context, in de vorm van rotating credit and savings associations bij sommige etnische groepen in Nederland en verder in de hele wereld. Bij de levering van microkredieten aan een groep van micro-kredietnemers, worden afspraken gemaakt: Zij zijn tezamen verantwoordelijk voor de afbetaling van elk lid en men is verplicht om regelmatig samen te komen en elkaar zo te ondersteunen in het terugbetalen.

Lokale kracht door uitgaven in de buurt te houden

In Engeland is al langer gestuurd op het vermijden dat geld de wijk uit stroomt. Deze tactiek zou een aanzienlijk positief effect op de wijk hebben. In Nederland startte ik daartoe het project het Grote Geld in de Wijk.

1 plus 1 is 3

Het zou toch wat zijn als we de principes van de collectieve betrokkenheid van ondernemers konden gebruiken voor het liften van een wijk:

  1. De startup business als Founder Institute, Startupbootcamp en Rockstart worden gevraagd een wijk onder handen te nemen, bij wijze van maatschappelijk ondernemen.
  2. Zij helpen de zittende ondernemers met een robuust verbeterplan.
  3. Zittende ondernemers krijgen ook de plicht om in elkaar te investeren.
  4. Alle overheids- en semi-overheidsinstellingen worden uitgenodigd om alle inhuur en inkoop van diensten en goederen via de wijk te laten lopen, dan wel derde partijen via de aanneemcontracten werkzaamheden in de wijk tot besteding te laten komen.

Het aardige van dit idee is: we vragen de overheid geen geld, maar we vragen wel gebruikmaking van haar slapende kracht: de kracht van inkoop. Het aardige is verder dat de ondernemers doen waar ze goed in zijn en we de kracht van het collectief inzetten om er duurzame zelforganiserende kracht van te maken.

Reageer