Blog | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blog

Op dit weblog publiceren adviseurs van Twynstra Gudde over hun vakgebied. Zij delen graag nieuwe inzichten, die ze na studie of ervaring in de dagelijkse praktijk hebben opgedaan. 

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises
Sharon Blair

Het nieuwe (concept) beleidskader Gemeentelijke Herindeling: enkele aandachtspunten en spanningen ontleed

20-02-2019
reageer
Sharon Blair

In aanvulling op de Wet algemene regels herindeling (arhi) stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een beleidskader herindeling op. Dit beleidskader geeft weer waaraan een herindelingsvoorstel door de minister wordt getoetst. Het huidige beleidskader stamt uit 2013 en vorig jaar heeft het ministerie gewerkt aan nieuwe versie. Eind 2018 is het concept beleidskader voorgelegd aan het IPO en de VNG voor een reactie en naar verwachting wordt het nieuwe beleidskader binnenkort vastgesteld. In dit blog gaan we op basis van het concept beleidskader alvast in op een aantal opvallende wijzigingen. Uiteraard zien we uit naar het definitief beleidskader waarin onze aandachtspunten uit dit blog hopelijk worden meegenomen.

Marktontwikkelingen in de bouw

19-02-2019
reageer
Tamar Koren

De afgelopen jaren zijn de nieuwsitems over mislukte aanbestedingen niet meer op één hand te tellen. Daarbij wordt steevast verwezen naar de overspannen marktontwikkeling in de bouw. Hoe zit het nou eigenlijk met deze marktontwikkelingen?

Huisvesting en vastgoed Aanbesteden en contracteren Projectmanagement
Joost Meijer

Vlieg ‘BATman’ in bij samenwerking tussen project en beheer

19-02-2019
reageer
Joost Meijer

Het afgelopen jaar heb ik gewerkt als ‘BATman’. Dat klinkt als een dubbelleven in bijpassend kostuum, maar in de praktijk betekent dit dat ik zo goed mogelijk twee werelden met elkaar verbind: de wereld van het project en die van de beheerder.

Mobiliteit en infrastructuur Assetmanagement
Huub Raemakers

Kansen en nieuwe rollen voor medische diagnostiek bij verplaatsen ziekenhuiszorg

15-02-2019
reageer
Huub Raemakers

Samen met Marc Elisen roepen wij in ons artikel op om na te denken over de veranderende rol van medisch diagnostische laboratoria en hier actief invulling aan te gaan geven.