Het organiseren van tunnelveiligheid is geen gemakkelijke opgave | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Het organiseren van tunnelveiligheid is geen gemakkelijke opgave

De laatste jaren staat veiligheid in ondergrondse bouwwerken en in het bijzonder tunnels veel in de belangstelling. Het organiseren van tunnelveiligheid is geen gemakkelijke opgave.

Incidenten in tunnels = grote gevolgen
Dat tunnels veel in de belangstelling staan is niet zo verwonderlijk. Het zijn complexe objecten waarin incidenten tot grote gevolgen kunnen leiden. De ongevallen in de Mont Blanctunnel en de Gotthardtunnel hebben dit laten zien.

Niet alleen technisch, maar ook organisatorisch
Lange tijd is er veel aandacht uitgegaan naar de technische verbeteringen van tunnels en is hierin te weinig aandacht geweest voor het organiseren van tunnelveiligheid. Juist het organiseren is niet eenvoudig. Er moet met vele partijen worden samengewerkt (Rijkswaterstaat, aannemers, bergingsdiensten, brandweer, ambulancediensten, politie) en de verantwoordelijkheid voor tunnelveiligheid is met deze vele partijen versnipperd.

Samen werken aan tunnelveiligheid
Twynstra Gudde ondersteunt tunnelbeheerders bij het vergroten van de veiligheid van de tunnels. Binnen crisisbeheersing hebben wij specifieke kennis op het gebied van tunnelveiligheid. Wij zetten de eisen die worden gesteld in wet- en regelgeving om in een concrete aanpak. Dit doen wij door procesbegeleiding en ondersteuning bij planvorming en implementatie.

Binnen tunnelveiligheid richten wij ons op de volgende zaken:

  • procesbegeleiding: ondersteuning bij het inrichten van een beheerorganisatie en het vormen van werkprocessen voor tunnelveiligheid (bijvoorbeeld voor instandhouding, veiligheidsmanagement en verkeersmanagement)
  • planvorming: het maken van plannen op het gebied van tunnelveiligheid: een Tunnelveiligheidsdossier met daarbinnen het Veiligheidsbeheerplan, het Calamiteitenbestrijdingsplan en een Meerjarenplan Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO)
  • implementatie: het begeleiden van opleidingen en trainingen, het organiseren van oefeningen, het opstellen van evaluatierapporten.

Reageer