Het DNA van de programmavriendelijke organisatie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Het DNA van de programmavriendelijke organisatie

Steeds meer ‘moderne’ organisaties werken met, in en aan programma’s voor het vormgeven aan doelgerichte opgaven. Het kiezen van de programma-aanpak is geen kunst, het werkend krijgen van programma’s is kunde. Het vergt veel van organisaties om programmatisch werken in de genen van de organisatie te krijgen.

De programmavriendelijke organisatie is een organisatie waar de condities en randvoorwaarden zijn vervuld voor het succesvol werken in en aan programma’s.

  • Wat zijn de voordelen van de programma-aanpak nou werkelijk?
  • Hoe krijg je programmamanagement/programmasturing in de genen van een organisatie?
  • Hoe is de DNA van de programmavriendelijke organisatie opgebouwd?

Aansluitend bij het thema ‘Modern organiseren met programma’s; groeien naar een programmavriendelijke organisatie' op het PGM OPEN 2015 (zie www.pgmopen.nl) wil ik komende maanden op zoek naar de DNA-opbouw.

Immers, als je overtuigd bent (geraakt) van de meerwaarde van programmamanagement voor de aanpak van doelgerichte opgaven én je wilt als organisatie het werken in en aan programma’s tot kerncompetentie verheffen, dan wacht de boeiende opgave van het leren, ontwikkelen en veranderen in een programmavriendelijke organisatie. Daarvoor is geen kant en klaar recept beschikbaar. Afhankelijk van het type organisatie (sector, cultuur, grootte, aantal programma’s) dient een op maat aanpak te worden vastgesteld. Ontwikkelen of ontwerpen? Eerst de harde kant, dan de zachte kant of allebei tegelijkertijd? Beginnen aan de (management)top of met de programmamanagers en -teams? Eerst een handboek als startpunt of een handboek als resultante van een leerproces? Werkt een programmabureau belemmerend of bevorderend? Big bang of weg der geleidelijkheid?

Reageer