Evaluatie Subsidieregeling 'SUBBIED' | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Evaluatie Subsidieregeling 'SUBBIED'

Om een impuls te geven aan het inlopen van de achterstand in baggerwerkzaamheden in bebouwd gebied, heeft het kabinet € 120 miljoen beschikbaar gesteld voor de Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied (SUBBIED). Twynstra Gudde heeft de eindevaluatie van deze regeling uitgevoerd.

Is baggeren in bebouwd gebied nu structureel opgepakt en verankerd in de reguliere beheeractiviteiten? En welke effecten heeft SUBBIED gehad op de samenwerking tussen gemeenten en waterschappen? Om dit te onderzoeken kozen de adviseurs van Twynstra Gudde voor een combinatie van onderzoeksmethoden:

  • analyse baggerplannen van gemeenten en waterschappen
  • interviews met betrokkenen
  • workshop met betrokkenen om succesfactoren te bepalen en te zoeken naar verbeteringen voor baggerwerkzaamheden.

Uit de eindevaluatie blijkt dat SUBBIED heeft bijgedragen aan een situatie waarbij baggerwerkzaamheden in bebouwd gebied in toenemende mate structureel worden opgepakt en zijn verankerd. Tevens heeft SUBBIED de samenwerking tussen gemeenten en waterschappen bevorderd. Nog niet alle gemeenten en waterschappen hebben baggerwerkzaamheden in bebouwd gebied goed geregeld. Werken met meerjarenbudgetten en communicatie over nut en noodzaak zouden dit kunnen verbeteren.

Lambert Smeets, Agentschap NL: ‘De evaluatie toont dat een flinke inhaalslag is gemaakt, maar ook dat bestuurlijk commitment voor de toekomst van groot belang blijft.’

Markten & Sectoren

Water, Gemeenten

Reageer