Een passend Programma van Eisen - de succesfactoren | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Een passend Programma van Eisen - de succesfactoren

In de definitiefase van een bouwtraject worden de eisen gedefinieerd in een Programma van Eisen. Tot op heden zijn Programma’s van Eisen vaak geschreven op basis van traditionele aanbestedingen. De komst van geïntegreerde contractvormen vraagt, omdat een aantal fundamentele onderwerpen in de traditionele programma’s niet aan bod komen, om andere Programma’s van Eisen. Daarnaast vragen de nieuwe contractvormen om een ander type document. Een document dat meer ruimte laat aan experts die later in het bouwproces betrokken worden.

Deze marktontwikkelingen zijn de aanleiding geweest voor Twynstra Gudde om het standaard Programma van Eisen te herijken, passend op zowel traditionele als op geïntegreerde contractvormen. Zo is het bijvoorbeeld cruciaal om bij het opstellen van een Programma van Eisen de verschillende, en vaak tegenstrijdige, visies en belangen van opdrachtgever, investeerder, gebruiker, omgeving en toetsende instantie (brandweer, welstand) inzichtelijk te krijgen. Door met hen en met elkaar hierover in gesprek te gaan, komt er eerder overeenstemming tussen de belanghebbenden, waardoor zij meer gecommitteerd zijn. Ook bespoedigt dit de besluitvorming in latere fases van het programma.

We hebben alle succesfactoren waaraan een passend Programma van Eisen in deze tijd moet voldoen voor u in een whitepaper gezet, dat u hieronder kunt downloaden.

Download het whitepaper

Reactie(s)

graag ontvang ik het whitepaper 'Een passend Programma van Eisen - de succesfactoren'

Beste Frank van Moorselaar, Bedankt voor uw interesse in de whitepaper. U kunt de whitepaper downloaden door op bovenstaande button te klikken 'download het whitepaper'. U krijgt dan eerst een scherm waarin u uw emailadres in kunt vullen. De whitepaper wordt vervolgens kostenloos naar u gemaild. Hartelijke groet, Nanet Schaap

Reageer