Duurzaam gemeentelijk huisvestingsbeleid | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Duurzaam gemeentelijk huisvestingsbeleid

Twynstra Gudde is betrokken geweest bij het formuleren van de hernieuwde visie op de gemeentelijke huisvesting van Tilburg. De geschiktheid van een aantal panden is onderzocht op functioneel, technisch en financieel gebied. Steeds is de toekomstwaarde en duurzame potentie van het gebouw leidend geweest in de afweging.

Twynstra Gudde is betrokken geweest bij het programmeren en het invullen van de ambities van de gemeente ten aanzien van duurzaamheid en Het Nieuwe Werken voor hun gemeentelijke huisvesting. Hierin lag een belangrijke rol in het vertalen van de duurzaamheidsambities van de gemeente naar concrete haalbare doelen met betrekking tot de gemeentelijke huisvesting.

De gemeente Tilburg loopt voorop als het gaat om duurzaamheid. Reeds in 1995 ontwikkelde de Gemeente Tilburg een instrument om prestaties op het gebied van duurzaam bouwen te meten; de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn Gebouw (kortweg GPR Gebouw). De tijd heeft echter niet stilgestaan en inmiddels zijn er naast de GPR Gebouw verschillende duurzaamheidslabels bijgekomen, zoals BREEAM-NL, GreenCalc en het energielabel. Daarnaast winnen holistische benaderingen als People Planet Prosperity (PPP) terrein.

Duurzaamheidsambities vertalen naar eigen huisvesting
De gemeente heeft het aangedurfd om naast eisen ten aanzien van GPR verder te kijken en heeft samen met Twynstra Gudde vier speerpunten gedefinieerd waar de Gemeente zich ten aanzien van de huisvesting op wil richten. De vier speerpunten zijn:

  • Energieneutraal
  • Het duurzaam omgaan met materialen en grondstoffen
  • Gezond en vitaal
  • Maatschappelijk verantwoord

Kwantificeerbaar en meetbaar
Door voor elk speerpunt concrete doelen te formuleren die aansluiten op GPR-Gebouw, maar ook op BREEAM-NL, werden de ambities van de gemeente kwantificeerbaar en meetbaar. We hebben ernaar gestreefd de certificering niet als doel te zien, maar als middel, waarbij het uitgangspunt is dat men écht duurzaam wil zijn, en niet alleen een etiket op het gebouw wil plakken. Door het duurzaamheidsbeleid van de gemeente te vertalen naar concrete huisvestingsdoelen, verankert Tilburg haar duurzame beleid in haar huisvesting. Dit vergt uiteindelijk niet alleen voor de bouwer een andere manier van denken, ook de medewerker zal stil moeten staan bij zijn impact op het milieu, van reizen naar kantoor (geen parkeervoorzieningen) en het scheiden van afval.

Reageer