De gemeente als regionale samenwerkingspartner: (Be)sturen in tussenruimte | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

De gemeente als regionale samenwerkingspartner: (Be)sturen in tussenruimte

Dat gemeenten samenwerken staat vast. Hoe ze dat doen en op welk niveau verschilt behoorlijk per gemeente. Samenwerken in ‘tussenruimte’ lijkt het nieuwe begrip binnen het openbaar bestuur. Naast de zichtbare toename in de meer bekende vormen in die tussenruimte zoals bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen (GR) en intergemeentelijke samenwerkingen, zien we ook steeds vaker andere bewegingen. Samenwerkingen waarin private, maatschappelijke en publieke actoren in allerlei verbanden en vormen tot elkaar komen, afspraken maken en elkaar ondersteunen. Arbeidsmarktregio’s, Economic (Development) Boards en ook metropoolregio’s vormen een aantal voorbeelden. Maar hoe opereert een gemeente in dergelijke (regionale) vormen van samenwerken? En wat betekent het om te (be)sturen over je eigen (gemeente)grenzen?

Er bestaan geen eenduidige antwoorden op deze vragen. In opdrachten zoals de tussenevaluatie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag of het zorgen voor kennisuitwisseling tussen de Economic Boards in Oost-Nederland, herkennen wij verschillende snelheden en rolopvattingen van gemeenten in de (soms ogenschijnlijke) wirwar van triple (of quadruple) helix verbanden. Het blijft ons fascineren hoe deze verbanden georganiseerd zijn en welke beweging er vervolgens loskomt als er wordt samengewerkt op regionaal niveau. En dan vooral hoe hier als gemeente in te participeren en meerwaarde te realiseren. (Tussen)ruimte biedt zoveel kansen, maar levert ook nog vele vragen op die wij in ons advieswerk vaak helpen beantwoorden:

  • Welke rol heb je, wordt er van je verwacht en kan je invullen als gemeente?
  • Hoe stuur je op de vele samenwerkingsverbanden en hoe realiseer je impact?
  • Hoe werken verschillende overheden hierin samen, en zit je als provincie en gemeente elkaar soms niet in de weg?
  • En hoe zit het met democratische legitimiteit?

Dit zijn de vragen die volgens ons meer verdieping vragen en waar wij ons de komende tijd in vast willen bijten. Daarom starten wij een veldonderzoek en nemen jou daarin mee. Dit onderzoek doen wij op een manier die ook typerend is voor samenwerking op regionaal niveau; open, met veel dynamiek en continue in ontwikkeling. We starten breed en werken in elke fase met mee-en tegendenkers. Dit doen we in onze adviesopdrachten, maar ook in gesprek met jou. Welke van de bovenstaande vragen spreekt jou het meeste aan of houd jij je op dit moment mee bezig? Of speelt er een andere, gerelateerde vraag, vanuit jouw werkveld? Laat het ons vooral weten!

We staan uiteraard ook open voor tips over interessante artikelen, boeken, websites, lezingen of dergelijke zaken. Neem vooral contact met ons op mocht je op wat voor manier dan ook willen bijdragen!

Reactie(s)

Ik ben overgestapt vanuit het bedrijfsleven naar The Hague Security Delta, omdat ik geloof dat in deze snel veranderende wereld publiek-private samenwerking in Triple Helix verband heel veel kansen biedt. Echter, hoe daar binnen HSD invulling aan wordt gegeven laat vanuit met name het bedrijfsleven oogpunt veel te wensen over. Maar de politiek bestuurlijke agenda levert ook uitdagingen op. Het is pionieren en nieuwe wegen verkennen, maar de (tussen)ruimte is (soms) te klein om daadwerkelijk impact te hebben. Ik zou graag van gedachten willen wisselen, maar ben ook op zoek naar een rol buiten HSD waar ik binnen deze context wel impact kan maken. Met vriendelijke groet, Randy Benjamins 06 8322 7633

Beste Randy, Dank voor je reactie, fijn dat je vraagstukken waar wij ons in gaan verdiepen herkent! Dank voor je aanbod om van gedachten te wisselen. Ik stuur je in ieder geval op linkedin een connectieverzoek zodat je onze vervolgstappen kunt volgen. Wanneer we gerichte vervolgstappen gaan zetten laten we dat weten! Groet, ook namens Hanna, Rianne de Jong

Reageer