25 vormen van DBFMO, 25 vormen voor succes | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

25 vormen van DBFMO, 25 vormen voor succes

Wij kennen PPS- of DBFMO-projecten van de RijksGebouwenDienst (nu RijksVastgoedBedrijf), grote rijksprojecten zoals bij het ministerie van Financiën, de Belastingdienst in Groningen (DUO) of de Kromhoutkazerne in Utrecht maar recenter ook nog Rijnstraat 8, RIVM of de Hoge Raad in Den Haag.

Al enkele jaren zien wij dat projecten van kleinere omvang en complexiteit ook worden geïnitieerd en gerealiseerd door middel van deze geïntegreerde contractvorm. Wij zien geslaagde (Brede school Joure, Voorzieningencluster Borne) en helaas ook minder geslaagde voorbeelden bij lokale overheden (gemeenten), onderwijs en andere overheidsinstanties.

Dat de grootste en vaak complexe DBFMO-contractvormen zich niet één op één lenen voor kleinere projecten van lokale overheden en andere partijen is evident.

Elk project heeft zijn eigen kenmerken en bijzonderheden. Een 'one size fits all'-aanpak past derhalve ook vaak niet. Dit geldt ook voor de wijze van contractering (bijvoorbeeld PPS light). Binnen DBFMO zijn tal van mogelijkheden op een passende contractvorm van project te kiezen. Kies de vorm die bij het project en bij jouw organisatie past. Bepaal de keuze voor de contractvorm en de inrichting van het project, op basis van de kenmerkende en voor het project (of opdrachtgever) belangrijke factoren. Te denken valt aan specifieke omgevings- of projectrisico’s, financiering, invloed op ontwerp of exploitatie en gebruiksduur.

Middels een eenvoudige analyse van de belangrijkste kenmerken van uw project nemen wij u mee in de diverse vormen van DBFMO en stellen gezamenlijk met u vast wat de meest passende en gewenste contractvorm door middel van een contracteringstrategie is voor uw project. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mij, Sjoerd Memelink.

Reageer