Zoeken naar nieuwe manieren van samenwerking | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Zoeken naar nieuwe manieren van samenwerking

Artikel in het blad Platteland in Uitvoering van de provincie Limburg (september 2009). In het artikel wordt ingegaan op start van de adviesopdracht aan Twynstra Gudde om te komen tot een nieuwe strategie en structuur voor het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied

Link naar artikel:   platteland_in_uitvoering_nr_18.pdf

Reageer