Facilitaire regieorganisatie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Facilitaire regieorganisatie

Corinna van Diepen-Knegjens

Succesfactoren voor klantmanagement

23-12-2014
reageer
Corinna van Diepen-Knegjens

Klantmanagement is een van de belangrijkste facilitaire trends en ontwikkelingen van dit moment. Niet voort niets want de behoefte aan professionalisering van de vraagzijde groeit. Om klantmanagement in te voeren en echt werkend te krijgen werden recent stellingen gedeeld via social media met honderden reacties als gevolg. Op basis van praktijkervaringen en die reacties werden succesfactoren voor klantmanagement geformuleerd. Op basis van besturing, de relatie met de klant en competenties voor vraaggericht werken.

Huisvesting en vastgoed Facility management
Corinna van Diepen-Knegjens

Markt FM krimpt 1,7%

20-12-2014
reageer
Corinna van Diepen-Knegjens

Wat zijn de belangrijkste facilitaire trends en ontwikkelingen, wat is de omvang van de Nederlandse facilitaire markt en welk percentage hiervan wordt uitbesteed? In het recente FMN Marktonderzoek staan deze en andere onderwerpen centraal. Een artikel in Facto Magazine (december 2014).

Huisvesting en vastgoed Facility management

Facilitaire markt krimpt met 1,7%

20-12-2014
reageer

Wat zijn de belangrijkste facilitaire trends en ontwikkelingen, wat is de omvang van de Nederlandse facilitaire markt en welk percentage hiervan wordt uitbesteed? Deze, en andere vragen stonden centraal in het zevende facilitaire marktonderzoek van FMN en Twynstra Gudde. Een overzicht van de belangrijkste resultaten in het magazine ZorgInstellingen (december 2014).

Huisvesting en vastgoed Care Cure Facility management

Succesfactor 6 - Voorspellen van de klantvraag

25-04-2014
reageer

Amazon, het Amerikaans e-commerce bedrijf uit Seattle, weet wat je gaat kopen voordat je het hebt gekocht. Sterker nog, het is al onderweg. Puur op basis van hun patent voor vraag voorspellende big data analyse. Klopt de voorspelling niet dan wordt het product slim als koopsuggestie gepositioneerd op de website, wordt er korting gegeven of krijg je het product cadeau bij een andere aanschaf. Kunnen serviceorganisaties iets leren van Amazon?

Huisvesting en vastgoed Facility management

Succesfactor 2 - De keten regisseren

25-04-2014
reageer

Serviceorganisaties maken de stap naar het regiemodel of hebben deze stap al gemaakt. Daarbij worden vanuit klantmanagement rollen en competenties onderkend die zich primair richten op het articuleren en vaststellen van de klantvraag en daarmee de effectiviteit en toegevoegde waarde (de juiste dingen doen) van de dienstverlening aan het primair proces. En vanuit leveranciersmanagement rollen en competenties die erop zijn gericht om ervoor te zorgen dat deze klantvraag efficiënt en kostenbewust (de dingen juist doen) door de betrokken interne en vooral externe leveranciers wordt gerealiseerd.

Huisvesting en vastgoed Facility management
Corinna van Diepen-Knegjens

Regie: optimale vraag- en aanbodsturing

30-07-2013
reageer
Corinna van Diepen-Knegjens

'De facilitaire regieorganisatie in bedrijf' is de titel van het splinternieuwe boek van Twynstra Gudde. Het werd op 25 mei 2010 officieel gepresenteerd in Amersfoort. Facto Magazine in gesprek met drie van de zes auteurs over de totstandkoming van het boek en de inhoud.

Financiële dienstverlening Rijksoverheid Provincies en regio's Gemeenten Organisatieontwikkeling Strategievorming Samenwerken
Corinna van Diepen-Knegjens

Wat voorspelt eigenlijk hét succes bij een facilitaire uitbesteding

01-12-2010
reageer
Corinna van Diepen-Knegjens

Onderzoek wijst uit dat er duidelijke voorspellers zijn in het succes van een integrale facilitaire uitbesteding. Dit geeft een handreiking bij enerzijds toekomstige uitbestedingstrajecten alsmede een een hulpmiddel in de evaluatie van huidige integrale uitbestedingen.

Huisvesting en vastgoed
Corinna van Diepen-Knegjens

Focusgebieden bij integraal uitbesteden

01-11-2010
reageer
Corinna van Diepen-Knegjens

Het integraal uitbesteden van facilitaire activiteiten is niet een één dimensionaal traject van specificeren tot contracteren. Om de uitbesteding goed te begeleiden is grote kennis nodig van projectmanagement, verandermanagement, samenwerking en risicomanagement. In dit artikelen worden de specifieke aspecten nader bekenen om de uitbesteding op alle facetten te laten slagen.

Huisvesting en vastgoed Verandermanagement
Corinna van Diepen-Knegjens

Processtappen bij een integrale facilitaire uitbesteding

01-10-2010
reageer
Corinna van Diepen-Knegjens

Er zijn drie cruciale facetten bij uitbestedingstrajecten: een goed stappenplan, aanpak op vier focusgebieden en sturen op succesfactoren. Dit eerste deel laat de verschillende stappen zien die doorlopen wordt bij een uitbesteding.

Huisvesting en vastgoed Programmamanagement Verandermanagement
Corinna van Diepen-Knegjens

Facility Management Marktonderzoek 2012

10-01-2013
reageer
Corinna van Diepen-Knegjens

Twynstra Gudde Adviseurs en Managers en de beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN) onderzochten de cijfers, trends en ontwikkelingen van de Nederlandse facility management markt in 2012.

Huisvesting en vastgoed Cure Care Eerstelijnszorg Woningcorporaties
Abonneren op Facilitaire regieorganisatie