Efficiëntie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Efficiëntie

Ageeth Telleman

Nederlandse gemeenten zijn flexibel èn efficiënt

10-04-2015
reageer
Ageeth Telleman

Uit een kwantitatief en kwalitatief onderzoek onder gemeentesecretarissen blijkt dat gemeenten gemiddeld flexibel en efficiënt zijn. Voor gemeenten is dit relevant omdat zij in het huidige tijdsgewricht steeds “meer met minder” moeten kunnen. Door de decentralisaties krijgen lokale overheden er meer taken bij en tegelijkertijd zien zij hun inkomsten teruglopen. Burgers en bedrijven stellen daarbij steeds hogere eisen aan de dienstverlening in hun gemeente.

Gemeenten Evaluaties en onderzoek Organisatieontwikkeling
Bram van Vliet

Tweebenige overheid: spagaat tussen innovatie en efficiëntie

02-04-2015
reageer
Bram van Vliet

Steeds meer publieke managers geven aan dat zij in een spagaat zitten: zij moeten tegelijkertijd innovatief en efficiënt zijn en dat levert spanning op. Van publieke managers wordt gevraagd om te organiseren in netwerken, te doen aan zelfsturing en te improviseren, en tegelijkertijd werken zij in een bureaucratische organisatie die stuurt op basis van command en control en vraagt om voorspelbaar handelen.

Gemeenten Provincies en regio's Rijksoverheid Organisatieontwikkeling
Abonneren op Efficiëntie