Decentralisaties | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Decentralisaties

De decentralisatie van de Jeugdzorg en de uitvoering van de AWBZ en de Participatiewet heeft enorme gevolgen voor het werk van gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars. Alles kantelt: hoe en waar uw mensen hun werk doen, de omgang met cliënten, de financiering en de inrichting en aansturing van uw organisatie. Hieronder posten wij regelmatig over de decentralisaties.

Ageeth Telleman

Nederlandse gemeenten zijn flexibel èn efficiënt

10-04-2015
reageer
Ageeth Telleman

Uit een kwantitatief en kwalitatief onderzoek onder gemeentesecretarissen blijkt dat gemeenten gemiddeld flexibel en efficiënt zijn. Voor gemeenten is dit relevant omdat zij in het huidige tijdsgewricht steeds “meer met minder” moeten kunnen. Door de decentralisaties krijgen lokale overheden er meer taken bij en tegelijkertijd zien zij hun inkomsten teruglopen. Burgers en bedrijven stellen daarbij steeds hogere eisen aan de dienstverlening in hun gemeente.

Gemeenten Evaluaties en onderzoek Organisatieontwikkeling
Simone Swartjes

Nieuwe woonconcepten en naoberschap?!

29-08-2014
reageer
Simone Swartjes

Hoe meer ik nadenk over de veranderingen in de zorg voor kwetsbare mensen, zoals ouderen en mensen met een beperking, hoe meer ik me afvraag hoe wij als samenleving en als individu zullen omgaan met deze transitie.

Care Projectmanagement Decentralisaties
Helmuth Stoop

Decentralisaties; de 3D manager anatomisch ontleed...

28-08-2014
reageer
Helmuth Stoop

De zomervakantie kwam voor veel van de gemeentelijke kwartiermakers, project- of programmamanagers Sociaal Domein als een geschenk. De gesteldheid van deze mensen is de afgelopen maandag danig op de proef gesteld. En dat zal nog wel even zo blijven. Hoe hou je je staande en blijf je in conditie? De 3D manager achter het rontgenapparaat...

Gemeenten Decentralisaties
Huub Raemakers

Strategische vernieuwing in de zorg: organisaties moeten tweebenig worden!

28-05-2014
reageer
Huub Raemakers

Organisaties in de zorg moeten leren met twee benen te spelen. Door de exploitatie van het bestaande business model en exploratie van nieuwe business modellen strikt te scheiden, neemt de overlevingskans van de organisatie toe, worden de kosten verlaagd en de kwaliteit van zorg verbeterd. De huidige praktijk is vaak dat exploitatie en exploratie door elkaar heen lopen, met als gevolg dat de organisatie struikelt, in plaats van beter te gaan spelen.

Care Gemeenten Strategievorming Verandermanagement

Het spel is op de wagen

19-05-2014
reageer

Na jarenlange discussie over het invoeren van een Scheiden Wonen en Zorg gaat het nu dan echt gebeuren. De verschillende wetten komen één voor één door de eerste en tweede kamer en de eerste aanbestedingen zijn opgestart. Dit betekent dat de transitie of transformatie nu ook echt gaat beginnen. Ook voor huisvesting gaan de risico’s nu toenemen en is het belangrijk actief aan de slag te gaan.

Care Huisvesting en vastgoed
Joost van der Kolk

Overzicht van de decentralisaties in het sociale domein

24-09-2014
reageer
Joost van der Kolk

De decentralisaties in het sociale domein (zorg, jeugd en werk & inkomen) hebben ingrijpende gevolgen voor de hulp- en zorgbehoevenden in ons land en zijn zodoende een enorme opgave voor gemeenten en zorgaanbieders.

Rijksoverheid Gemeenten Decentralisaties Verandermanagement Organisatieontwikkeling
Joost van der Kolk

Decentralisaties: Puzzelen zonder eindplaatje

21-02-2014
reageer
Joost van der Kolk

De decentralisaties in het sociale domein zijn een ingrijpende systeemwijziging in Nederland. De nieuwe taken – zorg, werk, jeugd en passend onderwijs – moeten worden ingebed in de gemeentelijke organisatie, maar vragen ook om een fundamenteel andere benadering en werkwijze. Een grote uitdaging voor gemeenten, maar evengoed voor organisatieadviseurs.

Gemeenten Decentralisaties Organisatieontwikkeling Verandermanagement
Jeroen den Uyl

Eer en Waardeer

13-11-2013
reageer
Jeroen den Uyl

Eer en waardeer de professional die met onze jongeren werkt. Want als het goed gaat met de professional, gaat het ook goed met de jongere. Deze leidende gedachte stuurt het netwerk Eer en Waardeer (www.eerenwaardeer.nl). Sinds 2008 is Eer en Waardeer actief. In Amsterdam komen sinds die tijd professionals bij elkaar. Aan het eind van de dag, onder het genot van een hapje eten, in een klaslokaal of op andere werklocatie.

Joost van der Kolk

Samen werken aan de decentralisaties met Digitale Co-creatie

12-11-2013
reageer
Joost van der Kolk

De decentralisaties in het sociale domein – participatie, jeugd en zorg – zijn grote opgaven voor alle gemeenten. Niet alleen moeten er meer taken uitgevoerd worden voor minder geld. Er ontstaat een nieuw speelveld van partners waarmee in ketens samengewerkt moet worden. Digitale co-creatie kan helpen om alle betrokken partijen te verbinden en gezamenlijk vorm te geven aan de invoering van de decentralisaties.

Gemeenten Eerstelijnszorg Samenwerken
Jeroen den Uyl

Eer en Waardeer

08-11-2013
reageer
Jeroen den Uyl

Eer en Waardeer de professional die met onze jongeren werkt. Want als het goed gaat met de professional gaat het ook goed met de jongere. Deze leidende gedachte stuurt het netwerk Eer en Waardeer. Sinds 2008 is Eer en Waardeer actief. In Amsterdam komen sinds die tijd professionals bij elkaar. Aan het eind van de dag, onder genot van een hapje eten, in een klaslokaal of andere werklocatie.

Abonneren op Decentralisaties