Publicatie: Leren van samenwerkende gemeenten | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Publicatie: Leren van samenwerkende gemeenten

Om hun ambities te realiseren en hun taken uit te voeren zoeken gemeenten elkaar meer en meer op en bundelen zij hun krachten. Zodoende bepaalt samenwerking de bestuurlijke agenda’s en de ambtelijke werkpraktijk. Dat samenwerking nodig is betekent niet dat het makkelijk is. Onze adviseurs spraken enkele sleutelfiguren van gemeentelijke samenwerkingsverbanden over hun ervaringen en inzichten, wat heeft geresulteerd in de publicatie ‘Leren van samenwerkende gemeenten’.

Download nu de publicatie!

In deze publicatie wordt intergemeentelijke samenwerking vanuit meerdere invalshoeken benaderd. Hiervoor wordt het ‘Kijkglas voor Samenwerking’ van Kaats & Opheij gebruikt, welke bestaat uit vijf dimensies:

  • er is een gedeelde ambitie
  • er wordt recht gedaan aan de belangen van de samenwerkende partners
  • er is sprake van een constructieve relatie op persoonlijk niveau
  • de samenwerking kent een professionele organisatie
  • er is sprake van een betekenisgevend proces.

 

In het boekje kijken de volgende sleutelfiguren door dit ‘Kijkglas voor Samenwerking’ naar het samenwerkingsverband waarbinnen zij werken:
- Marcel van Bijnen over de Drechtsteden
- Jan van Ginkel over Werkorganisatie De Waard
- Ger Peters over de K5-samenwerking
- Gert-Jan Metselaar over het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard
- Wilma Atsma en Marc van der Veer over Werkorganisatie Duivenvoorde
- Rein Schurink over de samenwerking Amstelveen-Aalsmeer
- Andries Heidema over de Regio Stedendriehoek.

Download nu de publicatie!