Managen passé? Welnee! | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Managen passé? Welnee!

Voor veel mensen is 25 mei 2018 gekoppeld aan de GDPR, voor mij is het de datum van mijn promotie. Een dag waarop ik mijn onderzoek naar middenmanagers heb ‘verdedigd’ bij de Vrije Universiteit. En het is grappig te merken dat het verdedigen daar niet lijkt op te houden. Want als ik over deze dag vertel op verjaardagen of andere momenten, dan krijg ik nog regelmatig wat meewarige gezichten. Want het is ‘wel jammer dat je zoveel tijd besteed hebt aan een groep die toch weggaat’. En dat leidt natuurlijk altijd tot een boeiend vervolggesprekje. Want de positie van de manager ligt al jaren onder vuur en ze zijn er nog steeds.

Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn bij het aankondigen van het afscheid van de manager. De rol van middenmanagers is wel volop in verandering. De toenemende sturing op output en het vergroten van het eigenaarschap van medewerkers vraagt om een andere invulling van de managementtaken.
En nee, dit wordt niet een stuk waarin ik ga uitleggen dat er middenmanagers moéten blijven. Net zo goed als ik ook niet achter de stelling sta dat ‘alle middenmanagers weg moeten’.

Gemak

Wel ben ik verbaasd over het gemak waarin over een grote groep managers wordt gesproken, zonder dat mensen kunnen aangeven wat ze nu eigenlijk doen, zouden moeten doen of juist vooral niet moeten doen. Heel veel mensen, of het nou medewerkers zijn of hoger management, hebben grote moeite om concreet te maken wat middenmanagers in de praktijk doen. En wat het verschil is tussen wat een goede of slechte middenmanager doet.

Activiteiten middenmanager

Voor dat deel van het gesprek kan ik naar aanleiding van mijn onderzoek een invulling geven. Want ik heb in totaal 30 activiteiten beschreven die door middenmanagers gedaan worden. Van besluiten nemen, tot coachen tot bestraffen en belonen. Om er maar een paar te noemen. En al die activiteiten worden (afhankelijk van de situatie natuurlijk) door klanten en medewerkers als waardevol gezien. Dus uiteindelijk moeten ze door iemand gedaan worden. Door middenmanagers, door hogere managers of door teams van medewerkers.

Daarbij is het van belang om niet in absolute termen te praten over wél of géén manager. Wel is het noodzakelijk om te kijken naar wat iemand doet, wat het managen inhoudt. Waarbij iedereen zich ervan bewust moet zijn dat hun hele doen en laten erom draait te doen wat waardevol is voor klant, medewerker en hun bedrijf. En dat zijn en blijven lastige afwegingen.

Persoon versus activiteit

Ik maak dus een verschil tussen de manager als persoon en het managen als activiteit. Als je dat meeneemt in de gesprekken over middenmanagers, wordt in ieder geval helder wát er gedaan moet worden. En kun je vervolgens concreet gaan kijken wie dat het slimste kan doen. Want het is in ieder geval zeker dát het gedaan moet worden. Dus managen is niet passé. Managen moet!

De komende maanden publiceer ik diverse blogs en artikelen over het handelingsrepertoire van middenmanagers. Ook verschijnt eind oktober mijn boek over dit onderwerp. Wilt hier over geïnformeerd worden en mijn publicaties automatisch in uw mail ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in.

Ja, ik ben geïnteresseerd

Reactie(s)

HiMartijn, Goed verwoord! Zeer eens.

Reageer