Blog | Page 8 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blog

Op dit weblog publiceren adviseurs van Twynstra Gudde over hun vakgebied. Zij delen graag nieuwe inzichten, die ze na studie of ervaring in de dagelijkse praktijk hebben opgedaan. 

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises
Hanke Nijman

De energietransitie waar iedereen aan mee wíl doen: het kan!

16-11-2018
reageer
Hanke Nijman

Om de energietransitie in Nederland te realiseren worden er op allerlei verschillende schaalniveaus keuzes gemaakt: van Den Haag tot aan jouw keuken. Sommige van die keuzes worden snel gemaakt, andere duren langer en hebben invloed op hoe je leeft, hoe de wijk er uitziet en hoeveel CO2 we in de toekomst uitstoten. Het is complex, want al die niveaus haken op elkaar in. Dat betekent samenwerken, agenda’s en plannen afstemmen: overheden, energiebedrijven, netbeheerders, woningbouwcorporaties, ondernemers, installateurs, en natuurlijk: de bewoners, met al hun dromen, verlangens, hobby’s en eigenschappen.

Bram den Engelsen

Strategievorming in de Sector Verstandelijk Gehandicapten: krachtig kiezen

14-11-2018
reageer
Bram den Engelsen

Na de maatschappelijke transities moeten VG-instellingen na gaan denken over hun positionering en portfolio. Krachtige keuzes maken is hierbij essentieel. Een inspirerende en richtinggevende strategie helpt!

Care Strategievorming
Jeroen Schouten

Leiderschap in netwerken vraagt om regie en verbinding

01-04-2018
reageer
Jeroen Schouten

In tijden van verandering is stevig leiderschap noodzakelijk. De enorme uitdagingen en paradoxale ontwikkelingen in markten, samenleving, organisaties en relaties doen momenteel een groot beroep op leiders en hun capaciteiten. Wat we hierbij vervolgens vooral zien is dat het leiderschap zich richt op het eigen organisatiebelang. Hoeveel zorginstellingen, bijvoorbeeld, zoeken niet een ‘stevig’ bestuurder? De eigen organisatie laten overleven in de dynamische omgeving is de opgave.

Care Cure Strategievorming Leiderschapsontwikkeling
Rudy Kor

Het VeranderCanvas helpt een team bij het inzichtelijk maken van de veranderopgave

08-11-2018
reageer
Rudy Kor

In lijn met het ProgramCanvas, het ProjectCanvas, Canvas Omgevingsmanagement hebben de medewerkers van Ten Have-Change Management het VeranderCanvas geschreven. Ze hebben een goed geschreven, praktisch en visueel aantrekkelijk (werk)boek gemaakt waarin de veranderkundige theorie over veranderen tot het noodzakelijk minimum is beperkt.

Verandermanagement