Blog | Page 8 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blog

Op dit weblog publiceren adviseurs van Twynstra Gudde over hun vakgebied. Zij delen graag nieuwe inzichten, die ze na studie of ervaring in de dagelijkse praktijk hebben opgedaan. 

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises
Jeroen den Uyl

De drie geheimen van cocreatie

05-09-2018
reageer
Jeroen den Uyl

Als we grote maatschappelijke problemen willen aanpakken, zoals de structurele armoede en werkloosheid, de milieuvraagstukken of een groot sociaal vraagstuk als eenzaamheid, dan weten we dat deze vraagstukken niet effectief kunnen worden aangepakt zonder intensieve samenwerking tussen verschillende organisaties en disciplines. Daar wringt al snel de schoen. Elk van deze hebben andere prikkels voor hun handelen, hebben andere (bedrijfs-)normen en waarden. Ieder heeft redenen genoeg om vast te houden aan eigen routines en mores.

Bram den Engelsen

Scenario's voor de ouderenzorg helpen niet bij strategievorming

04-09-2018
reageer
Bram den Engelsen

Hoe ziet de toekomst van de langdurige zorg eruit? Die vraag stelde brancheorganisatie Actiz zich en het antwoord leidde tot vier recent gepubliceerde scenario’s. De aanpak is er een volgens het boekje van scenarioplanning: er worden trends geïdentificeerd, twee kernonzekerheden benoemd, vier scenario’s beschreven en strategische opties op een rij gezet. Afsluitend met de aansporing aan zorgbestuurders om hiermee aan de slag te gaan als basis voor de strategie van de eigen organisatie. Wat is hier mis mee?

Dorine Wesel

Olifantenpaadjes creëren als veranderaanpak voor gemeentelijke organisaties

04-09-2018
reageer
Dorine Wesel

In veel gemeenten is afgelopen jaren een begin gemaakt met het veranderen van de manier van sturen. De traditionele manier waarin gestuurd werd op de diensten die de gemeente levert, veranderde naar opgavegestuurd werken, waarin concrete vragen en opgaven vanuit de gemeente centraal staan. Maar hoe doe je dat?

Verandermanagement
Martijn Jansen

Managen passé? Welnee!

04-09-2018
reageer
Martijn Jansen

Voor veel mensen is 25 mei 2018 gekoppeld aan de GDPR, voor mij is het de datum van mijn promotie. Een dag waarop ik mijn onderzoek naar middenmanagers heb ‘verdedigd’ bij de Vrije Universiteit. En het is grappig te merken dat het verdedigen daar niet lijkt op te houden. Want als ik over deze dag vertel op verjaardagen of andere momenten, dan krijg ik nog regelmatig wat meewarige gezichten. Want het is ‘wel jammer dat je zoveel tijd besteed hebt aan een groep die toch weggaat’. En dat leidt natuurlijk altijd tot een boeiend vervolggesprekje. Want de positie van de manager ligt al jaren onder vuur en ze zijn er nog steeds.