Denken over veranderen van mensen en organisaties | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Denken over veranderen van mensen en organisaties

Hoewel ze elkaar niet zo vaak ontmoeten, leveren ontmoetingen tussen organisatieadviseurs (en dan met name die adviseurs die zich veel met veranderen bezighouden) en psychotherapeuten vaak een feest van herkenning op. De ontmoetingen lijken talrijker te worden.

"Overeenkomsten tussen veranderaars en therapeuten"

Hoewel ze elkaar niet zo vaak ontmoeten, leveren ontmoetingen tussen organisatieadviseurs (en dan met name die adviseurs die zich veel met veranderen bezighouden) en psychotherapeuten vaak een feest van herkenning op. De ontmoetingen lijken talrijker te worden.

Organisatieadviseurs veranderen therapeutische instellingen en therapeuten spreiden hun vleugels uit buiten de wereld van de gezondheidszorg en bieden coaching aan binnen organisaties. Er is een erkenning dat organisaties mensen ziek kunnen maken en mensen organisaties kunnen verzieken. Dat roept de vraag op wat de beroepsbeoefenaars van elkaar kunnen leren.

denken_over_veranderen_van_mensen_en_organisaties.pdf

Reageer