De kosten en baten van de toekomst van de Afsluitdijk | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

De kosten en baten van de toekomst van de Afsluitdijk

Afsluitdijk voldoet niet aan huidige veiligheidsnorm. De Afsluitdijk is een icoon van de Nederlandse strijd tegen het water. De aanlegkosten van de dijk waren ook hoog: bij aanleg kostte hij zo’n 195 miljoen gulden, wat destijds gelijk was aan 6% van het Bruto Binnenlands Product. Vertaald naar nu zou het dan gaan om 30 miljard euro! Sinds zijn voltooiing in 1932 beschermt de Afsluitdijk grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit zee.

In 2006 is vastgesteld dat de huidige dijk – bij lange na – niet voldoet aan de huidige wettelijke veiligheidsnorm.
Deze norm schrijft voor dat de dijk waterstanden moet kunnen keren die maximaal met een kans van 1/10.000 per jaar voorkomen. Daarnaast moet de dijk zijn andere functies adequaat blijven vervullen, zoals het regelen van het waterpeil van het IJsselmeer en het bieden van een snelle verbinding voor weg- en scheepvaartverkeer.

artikel_kosten_baten_afsluitdijk.pdf

Markten & Sectoren

Water

Reageer