Blog1: Facility Management groeit, kantorenmarkt krimpt. Hoe kan dit? | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Blog1: Facility Management groeit, kantorenmarkt krimpt. Hoe kan dit?

De facilitaire markt groeit weer. Weliswaar met 0,9% sinds 2014, maar de groei in de Nederlandse economie zien we dus ook terug in de facilitaire markt. Tegelijkertijd zien we de kantorenmarkt krimpen. De huur- en leaselasten nemen af, maar ondertussen zien we juist groei bij facilitaire leveranciers. Hoe verhouden deze tegensprekende cijfers zich tot elkaar en wat betekent dit voor facility management?

Door: Bote Scholtens en Mark Feijt

Vorige week bleek uit de halfjaarlijkse ramingen van De Nederlandse Bank dat de economie krachtig doorgroeit. Bedrijven staan er goed voor: in 2017 groeit het binnenlands product met 2,3% en stijgt het aantal vacatures naar boven de 1 miljoen. Wij zien deze trend ook terug in het Facility Management Marktonderzoek 2017, twee weken geleden gepubliceerd door FMN en Twynstra Gudde. Alhoewel de prestaties van de sectoren onderling verschillen, zien we dat de omzet van facilitaire leveranciers sinds 2014 met 2,4% is gegroeid.

Huur-/leasemarkt krimpt nog steeds

De commerciële vastgoedmarkt volgt deze trend echter niet. De huur-/lease omvang van het commercieel vastgoed daalde met 1,1%; een waarde van 148 miljoen euro. Deze daling is vooral zichtbaar in de winkel- en kantorenmarkt. De kantorenmarkt en facility management zijn nauw aan elkaar verbonden, maar blijkbaar ontwikkelen zij zich niet met gelijke tred. Hoe kan dit?

Door de economische crisis en Het Nieuwe Werken is het aantal effectief gebruikte vierkante meters de afgelopen jaren drastisch afgenomen. Dit heeft geleid tot grotere leegstand en een daling van de prijs per vierkante meter. De kantorenmarkt is in bijna alle opzichten gekrompen. Het gaat economisch wat beter, maar de prijs per vierkante meter stijgt nog niet. Het commercieel vastgoed stijgt licht, maar dit komt bijna geheel voor rekening van de gegroeide werkgelegenheid.

Trendy en inspirerend

In plaats van meer kantoormeters te huren, zien we dat er juist wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de werkomgeving. Het afwerkingsniveau stijgt en er wordt duurder meubilair gekocht. Niet een grotere, maar een betere werkomgeving. De werkomgeving moet trendy en inspirerend zijn, aantrekkelijk voor nieuw personeel en het verwelkomen van gasten. Hierbij past ook een hogere kwaliteit van dienstverlening. Er is meer aandacht voor gastvrijheid, in het bedrijfsrestaurant worden luxere producten verkocht en de koffie wordt zelfs geserveerd door een ware barista.

Vooruitblik

Het vooruitzicht voor de facilitaire markt voor de komende jaren is goed. Er ontstaat meer werkgelegenheid, de werkloosheid daalt en het aantal nieuwe bedrijven groeit flink. De hype rondom het nieuwe werken is wel zo’n beetje uitgewerkt dus de besparing op vierkante meters is grotendeels gerealiseerd. De verwachting is dat vooral de demand management organisatie zal groeien, het organisatiemodel waarin alle diensten inclusief de regiefunctie integraal worden uitbesteed aan de markt. Er ontstaat ruimte voor investeringen in hogere kwaliteit van dienstverlening, bijvoorbeeld door de inzet van nieuwe technologieën. Hierover meer in ons volgende blog.

Download hier de gratis samenvatting van het gehele Facility Management Marktonderzoek

Markten & Sectoren

Huisvesting en vastgoed

Expertises

Facility management

Reageer