Aanpak Met meer zekerheid de energietransitie uitvoeren

De Regionale Energiestrategieën (RES) zijn grotendeels klaar. Het is nu aan gemeenten om deze uit te voeren. Maar hoe dan? Wat zijn de risico’s? En welke valkuilen kom je tegen? TwynstraGudde biedt inzicht met de RES-Risicoanalyse. Het geeft je meer houvast om met vertrouwen tot uitvoering over te gaan.

Plannen maken is makkelijk, risico’s in deze plannen herkennen of onderkennen is een stuk lastiger. De meeste van de 30 regio’s hebben hun Regionale Energiestrategie (RES) in concept klaar. Dadelijk zijn de gemeenten aan zet. Maar wat komt er dan allemaal op je af? Aan ambities geen gebrek. Maar ambities waarmaken is een heel ander verhaal.

Welke risico’s loop je?

De rol die je als gemeente kiest, bepaalt de risico’s die je loopt. Ben je regisseur, aanjager of (mede)initiatiefnemer? Zijn jouw rol en verantwoordelijkheden voor alle onderdelen van de energietransitie en in elke fase van het proces dezelfde? Maar hoe groot zijn die risico’s? Wanneer loop je die en welke beheersmaatregelen zijn dan mogelijk?

Lees meer over waarom de risico-inventarisatie meer zekerheid geeft

Een risicoanalyse geeft grip

Voor realisatie van de energietransitie wil je antwoorden op deze vragen. Je wilt inzicht in de risico’s in relatie tot programma- en projectdoelstellingen. Dat heb je nodig om prioriteiten te stellen, schaarse middelen te verdelen en belangrijke beslissingen te onderbouwen. Een risicoanalyse aan het begin van het proces creëert transparantie en risicobewustzijn. Dat draagt bij aan een positief-kritische omgeving, geeft houvast bij het bepalen van jouw koersen en levert uiteindelijk een beter projectresultaat op.

De Regionale Energiestrategieën Risicoanalyse

Speciaal voor gemeenten heeft TwynstraGudde de RES-Risicoanalyse ontwikkeld. Hiermee faciliteren we de stap van plannen maken naar plannen uitvoeren. In de RES-Risicoanalyse brengen wij samen met jou en je team op gestructureerde wijze de huidige en toekomstige risico’s bij uitvoering van de RES in kaart.

De RES-Risicoanalyse in vier stappen:

cijfers-voor blog-01Voorbereiding

In een intakegesprek bepalen we gezamenlijk de scope van de analyse. We nemen de status van de RES door en bereiden het verdere proces samen voor.

cijfers-voor-blog-02bRisicosessie

In een workshop van twee dagdelen inventariseren we samen met jou en je team prioriteiten en risico’s. Samen maken we mogelijke beheersmaatregelen direct inzichtelijk. Daarbij hanteren we een checklist van veel voorkomende risico’s, gebaseerd op onze ruime ervaring met de dynamiek binnen gemeenten en de uitdagingen van de energietransitie.

cijfers-voor-blog-03bVisualisatie

We vertalen de uitkomsten naar een visueel aantrekkelijk overzicht van geïdentificeerde risico’s en beheersmaatregelen. Jij kunt dat gebruiken als leidraad in het vervolgtraject, maar ook in de communicatie met betrokkenen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie.

cijfers-voor-blog-04Presentatie

We bespreken de uitkomsten en conclusies en geven antwoorden op vragen. We doen aanbevelingen voor het vervolg en bespreken hoe je het risicomanagement verder in je organisatie en het transitieprogramma kunt verankeren.

Vijftien gemeenten in Noord- en Midden Limburg ontwerpen een gezamenlijke RES.

Gebundelde vakkennis

Voor de RES-Risicoanalyse zetten we altijd twee adviseurs van TwynstraGudde als duo in: een expert op het gebied van de energietransitie en een expert op het gebied van de risicoanalyse en -management. Zo bundelen wij onze vakkennis. Verder maken we gebruik van de door ons ontwikkelde RISMAN-methodiek die we al vele jaren succesvol inzetten voor risicoanalyses bij overheden en in de energiesector.

Snel inzicht in risico’s

De doorlooptijd voor het maken van een RES-Risicoanalyse is ongeveer drie weken. De kosten bedragen € 9.500,- exclusief btw. Dit is op basis van de geschatte doorlooptijd van circa 3 weken en virtuele bijeenkomsten. Wij hebben (inmiddels) brede ervaring opgedaan met het organiseren en uitvoeren van risicoanalyses in de online setting van nu. Hiervoor kunnen wij in samenspraak een passend invulling aan geven.

De RES-Risicoanalyse is daarmee een efficiënte methode om in korte tijd inzicht te krijgen in risico’s zodat jij samen met jouw gemeente de stap naar realisatie van de energietransitie verantwoord zet.

Blijf op de hoogte van ons werk in de energietransitie.

Meld je aan voor onze energietransitie nieuwsbrief

Meer weten?

Wil je meer weten of heb je een vraag? Laat het via onderstaand formulier weten.

Stel je vraag

Cases

Cases

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.