Rijkswaterstaat Roadmap emissievrije bouwplaatsen voor Rijkswaterstaat in 2030

Zero emissie op alle bouwplaatsen voor grond-, water- en wegenbouw: geen CO2, NOx of fijnstof.  Dat heeft Rijkswaterstaat zich ten doel gesteld. TwynstraGudde maakte een roadmap. Daarin staat langs welke sporen, in welke stappen en met welke actoren de ambitie realiteit wordt.

De emissievrije bouwplaats is urgent in het kader van het klimaatbeleid en de stikstofaanpak. Het is één van de transitiepaden waarover Rijkswaterstaat afspraken heeft gemaakt. De ambitie is hoog en iedereen voelt de urgentie. Maar de realisatie in samenwerking met andere partijen is complex. Bovendien weet je nu nog niet met welke oplossingen marktpartijen in de komende jaren komen. Dat brengt allerlei onzekerheden met zich mee. Wat betekent het voor de inkooporganisatie van Rijkswaterstaat? Hoe kun je marktpartijen in beweging krijgen? Wat betekent het voor projectleiders bij gemeenten en provincies?

Futuring-methode voor aanpak stikstof

In opdracht van de afdeling Waterbouw, Ecotechniek en Duurzaamheid van Rijkswaterstaat hebben adviseurs van TwynstraGudde geholpen de complexe ambitie te vertalen naar een behapbare opgave. We hebben allereerst een overzicht gemaakt van relevante trends voor de bouwplaats. Voorbeelden zijn het gebruik van schone brandstoffen of elektrificatie, het gebruik van drones en circulariteit. In een sessie met ruim 30 professionals uit de hele keten hebben we mogelijke toekomstbeelden geschetst. Hoe ziet een emissievrije bouwplaats er over tien jaar concreet uit? Wat is realistisch? Welk beeld wordt door betrokkenen gedeeld? We hebben hiervoor de futuring-methode gebruikt. Dit is een effectieve methode om het gesprek over de toekomst te structureren.

HubSpot Video

Backcasting

In een tweede sessie hebben we volgens de methode van backcasting onderzocht welke acties nu nodig zijn om bij het gedroomde eindbeeld uit te komen. De acties zijn onderverdeeld in de werksporen techniek, financiering, contracteren en governance. Ook hebben we tussentijdse mijlpalen geformuleerd. Tot slot hebben we markttransities geschetst. Daarin hebben we vooral gekeken welke partijen voor de transitie nodig zijn. Wat verwachten we van marktpartijen, maatschappelijke organisaties of anderen? Welke stimulansen zijn er voor koplopers nodig?

Is jouw organisatie klaar voor de 21e eeuw? Identificeer trends en maak strategische keuzes. Lees meer over de Futuring-aanpak.

Roadmap

Het resultaat is een roadmap. In februari 2020 ronden we deze af. Dan hebben we de complexe ambitie van Rijkswaterstaat opgeknipt in concreet uitvoerbare acties. De roadmap geeft via werksporen, thema’s en acties een duidelijk beeld van de transitie naar een zero-emissie bouwplaats. De roadmap is in samenspraak met alle partijen in de keten ontwikkeld: leveranciers, aannemers, ingenieursbureaus, opdrachtgevers en kennispartijen. Er is dus ook draagvlak. De roadmap is zo concreet als nodig, maar laat ook ruimte voor ontwikkelingen waar je nu nog geen weet van hebt. Zo is de kans het grootste dat alle bouwplaatsen van Rijkswaterstaat in 2030 volledig emissievrij zijn.

Waarom TwynstraGudde?

Wij hebben een visie op en ervaring met transitie- en verandervraagstukken en de rollen van marktpartijen en opdrachtgevers daarin. We hebben in diverse sectoren ervaring met methodieken als futuring en backcasting. Daarnaast zijn we bekend met de manier waarop beheerorganisaties als Rijkswaterstaat werken en weten we waar het in de praktijk om draait.

Experts in futuring

Alle mensen

Experts in futuring

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.