Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Rijkswaterstaat Roadmap emissievrije bouwplaatsen voor Rijkswaterstaat in 2030

  Zero emissie op alle bouwplaatsen voor grond-, water- en wegenbouw: geen CO2, NOx of fijnstof.  Dat heeft Rijkswaterstaat zich ten doel gesteld. TwynstraGudde maakte een roadmap. Daarin staat langs welke sporen, in welke stappen en met welke actoren de ambitie realiteit wordt.

  De emissievrije bouwplaats is urgent in het kader van het klimaatbeleid en de stikstofaanpak. Het is één van de transitiepaden waarover Rijkswaterstaat afspraken heeft gemaakt. De ambitie is hoog en iedereen voelt de urgentie. Maar de realisatie in samenwerking met andere partijen is complex. Bovendien weet je nu nog niet met welke oplossingen marktpartijen in de komende jaren komen. Dat brengt allerlei onzekerheden met zich mee. Wat betekent het voor de inkooporganisatie van Rijkswaterstaat? Hoe kun je marktpartijen in beweging krijgen? Wat betekent het voor projectleiders bij gemeenten en provincies?

  Futuring-methode voor aanpak stikstof

  In opdracht van de afdeling Waterbouw, Ecotechniek en Duurzaamheid van Rijkswaterstaat hebben adviseurs van TwynstraGudde geholpen de complexe ambitie te vertalen naar een behapbare opgave. We hebben allereerst een overzicht gemaakt van relevante trends voor de bouwplaats. Voorbeelden zijn het gebruik van schone brandstoffen of elektrificatie, het gebruik van drones en circulariteit. In een sessie met ruim 30 professionals uit de hele keten hebben we mogelijke toekomstbeelden geschetst. Hoe ziet een emissievrije bouwplaats er over tien jaar concreet uit? Wat is realistisch? Welk beeld wordt door betrokkenen gedeeld? We hebben hiervoor de futuring-methode gebruikt. Dit is een effectieve methode om het gesprek over de toekomst te structureren.

  HubSpot Video

  Backcasting

  In een tweede sessie hebben we volgens de methode van backcasting onderzocht welke acties nu nodig zijn om bij het gedroomde eindbeeld uit te komen. De acties zijn onderverdeeld in de werksporen techniek, financiering, contracteren en governance. Ook hebben we tussentijdse mijlpalen geformuleerd. Tot slot hebben we markttransities geschetst. Daarin hebben we vooral gekeken welke partijen voor de transitie nodig zijn. Wat verwachten we van marktpartijen, maatschappelijke organisaties of anderen? Welke stimulansen zijn er voor koplopers nodig?

  Is jouw organisatie klaar voor de 21e eeuw? Identificeer trends en maak strategische keuzes. Lees meer over de Futuring-aanpak.

  Roadmap

  Het resultaat is een roadmap. In februari 2020 ronden we deze af. Dan hebben we de complexe ambitie van Rijkswaterstaat opgeknipt in concreet uitvoerbare acties. De roadmap geeft via werksporen, thema’s en acties een duidelijk beeld van de transitie naar een zero-emissie bouwplaats. De roadmap is in samenspraak met alle partijen in de keten ontwikkeld: leveranciers, aannemers, ingenieursbureaus, opdrachtgevers en kennispartijen. Er is dus ook draagvlak. De roadmap is zo concreet als nodig, maar laat ook ruimte voor ontwikkelingen waar je nu nog geen weet van hebt. Zo is de kans het grootste dat alle bouwplaatsen van Rijkswaterstaat in 2030 volledig emissievrij zijn.

  Waarom TwynstraGudde?

  Wij hebben een visie op en ervaring met transitie- en verandervraagstukken en de rollen van marktpartijen en opdrachtgevers daarin. We hebben in diverse sectoren ervaring met methodieken als futuring en backcasting. Daarnaast zijn we bekend met de manier waarop beheerorganisaties als Rijkswaterstaat werken en weten we waar het in de praktijk om draait.

  Experts in futuring

  Alle mensen

  Experts in futuring

  Alle mensen