Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Ministerie van Economische Zaken Oogst en inzichten uit de Energiedialoog

  De Rijksoverheid heeft de Energiedialoog opgezet om de betrokkenheid van Nederland bij de energietransitie te vergroten en informatie op te halen voor de Energieagenda. TwynstraGudde heeft de uitvoering ondersteund en de resultaten samengevat.

  De transitie naar een CO2-arme energievoorziening is een grote maatschappelijke opgave. Draagvlak en een duidelijk langetermijnperspectief zijn cruciaal. Om hieraan te werken is in 2016 vanuit een interdepartementaal projectteam van drie ministeries de energiedialoog opgezet. Gedurende drie maanden vonden bijna 150 kleine en grote bijeenkomsten plaats waarin overheden, bedrijven, kennisinstellingen, organisaties en burgers met elkaar in gesprek zijn gegaan over hoe wij Nederland kunnen verduurzamen. TwynstraGudde was betrokken bij het proces en heeft de uitkomsten samengevat.

  Een representatief beeld

  Onze opdracht was een representatief beeld te geven van de dialoog. We wilden recht doen aan de uiteenlopende inbreng van de duizenden deelnemers. Daarnaast was het belangrijk om een zo goed mogelijk beeld te geven van het deelnemersveld: wie heeft er met wie over wat gesproken?

  Relatiemonitor

  Om een beeld te krijgen van het deelnemersveld hebben wij een relatiemonitor opgezet: een database met de gegevens van deelnemers, ingedeeld naar categorieën als ‘Overheden’, ‘Bedrijven’, ‘Burgers’ en ‘Kennisinstellingen’. Vanuit de database konden we aan het eind van de dialoog inzicht geven in het aantal deelnemers en welke groepen stakeholders zij vertegenwoordigden.

  Samenvattend rapport

  De dialoog heeft in totaal meer dan 600 documenten opgeleverd: schriftelijke inbreng van deelnemers en verslagen van bijeenkomsten. Hieruit hebben we per onderwerp de rode draden gefilterd. Op basis van codering hebben we elk document op dezelfde manier bekeken, zodat de samenvatting objectief en verifieerbaar is. Voor dit werk is bij het ministerie van Economische Zaken en bij TwynstraGudde een klankbordgroep samengesteld.

  ‘De energiedialoog heeft een impuls gegeven om het maatschappelijk eigenaarschap van de energietransitie te verbreden. Ik heb grote waardering voor de brede betrokkenheid van zoveel organisaties, overheden, burgers en bedrijfsleven. Belangrijkste observatie is dat de dialoog een veelheid en rijkheid aan ideeën en initiatieven heeft losgemaakt in de samenleving.'
  Minister Kamp

  Oogst en inzichten

  De resultaten van de energiedialoog zijn samengevat in de publicatie “Oogst en inzichten uit de bijeenkomsten van de energiedialoog”. Het rapport is door de deelnemers in het algemeen goed ontvangen, ook al zijn de inhoudelijke verschillen soms groot. De minister van Economische Zaken heeft het rapport in november 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer.

  Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

  De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

  We hebben dit werk kunnen doen met een divers samengesteld team waarin we kennis van de energietransitie hebben gecombineerd met ervaring met het begeleiden van stakeholderprocessen. Ondanks de korte voorbereidingstijd konden we daardoor snel tot de kern komen.

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen