Ministerie van Economische Zaken Oogst en inzichten uit de Energiedialoog

De Rijksoverheid heeft de Energiedialoog opgezet om de betrokkenheid van Nederland bij de energietransitie te vergroten en informatie op te halen voor de Energieagenda. TwynstraGudde heeft de uitvoering ondersteund en de resultaten samengevat.

De transitie naar een CO2-arme energievoorziening is een grote maatschappelijke opgave. Draagvlak en een duidelijk langetermijnperspectief zijn cruciaal. Om hieraan te werken is in 2016 vanuit een interdepartementaal projectteam van drie ministeries de energiedialoog opgezet. Gedurende drie maanden vonden bijna 150 kleine en grote bijeenkomsten plaats waarin overheden, bedrijven, kennisinstellingen, organisaties en burgers met elkaar in gesprek zijn gegaan over hoe wij Nederland kunnen verduurzamen. TwynstraGudde was betrokken bij het proces en heeft de uitkomsten samengevat.

Een representatief beeld

Onze opdracht was een representatief beeld te geven van de dialoog. We wilden recht doen aan de uiteenlopende inbreng van de duizenden deelnemers. Daarnaast was het belangrijk om een zo goed mogelijk beeld te geven van het deelnemersveld: wie heeft er met wie over wat gesproken?

Relatiemonitor

Om een beeld te krijgen van het deelnemersveld hebben wij een relatiemonitor opgezet: een database met de gegevens van deelnemers, ingedeeld naar categorieën als ‘Overheden’, ‘Bedrijven’, ‘Burgers’ en ‘Kennisinstellingen’. Vanuit de database konden we aan het eind van de dialoog inzicht geven in het aantal deelnemers en welke groepen stakeholders zij vertegenwoordigden.

Samenvattend rapport

De dialoog heeft in totaal meer dan 600 documenten opgeleverd: schriftelijke inbreng van deelnemers en verslagen van bijeenkomsten. Hieruit hebben we per onderwerp de rode draden gefilterd. Op basis van codering hebben we elk document op dezelfde manier bekeken, zodat de samenvatting objectief en verifieerbaar is. Voor dit werk is bij het ministerie van Economische Zaken en bij TwynstraGudde een klankbordgroep samengesteld.

‘De energiedialoog heeft een impuls gegeven om het maatschappelijk eigenaarschap van de energietransitie te verbreden. Ik heb grote waardering voor de brede betrokkenheid van zoveel organisaties, overheden, burgers en bedrijfsleven. Belangrijkste observatie is dat de dialoog een veelheid en rijkheid aan ideeën en initiatieven heeft losgemaakt in de samenleving.'
Minister Kamp

Oogst en inzichten

De resultaten van de energiedialoog zijn samengevat in de publicatie “Oogst en inzichten uit de bijeenkomsten van de energiedialoog”. Het rapport is door de deelnemers in het algemeen goed ontvangen, ook al zijn de inhoudelijke verschillen soms groot. De minister van Economische Zaken heeft het rapport in november 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

We hebben dit werk kunnen doen met een divers samengesteld team waarin we kennis van de energietransitie hebben gecombineerd met ervaring met het begeleiden van stakeholderprocessen. Ondanks de korte voorbereidingstijd konden we daardoor snel tot de kern komen.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.