TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Amsterdam Amsterdam klimaatneutraal: bouwstenen voor visie en strategie

  Amsterdam wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Waarom is dat belangrijk? En hoe ga je dat dan realiseren? TwynstraGudde bracht alle relevante disciplines bijeen om bouwstenen voor een visie en een strategie aan te reiken. De gemeente stelt op basis hiervan een routekaart samen.

  Klimaatambities worden op verschillende manieren beleefd. Sommige mensen zien het als een primair technische, vakinhoudelijke uitdaging. Anderen leggen het accent bij de brede maatschappelijke transitie waarin ook circulariteit en democratisering een rol spelen. De vraag is vaak: hoe kun je het geheel overzien en hoe kun je er op een voor iedereen begrijpelijke manier over communiceren? Hoe kom je tot een succesvolle strategie?

  Een visie die de volle breedte overziet

  De gemeente Amsterdam ontwikkelt hiervoor de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal. Deze geeft in de volle breedte aan hoe de gemeente, in samenwerking met stakeholders in de stad de klimaatdoelen gaat bereiken. De routekaart helpt om prioriteiten te bepalen, om initiatieven uit te lokken en om extra betekenis te geven aan de dingen die Amsterdam doet. TwynstraGudde heeft de bouwstenen aangeleverd voor de visie- en strategieparagrafen van deze routekaart.

  Amsterdam2050 vs4

  Alle kennis samenbrengen

  Om tot een goed verhaal te komen, hebben we met het hele programmateam alle perspectieven en knelpunten boven tafel gebracht. Deze hebben we vervolgens gebruikt bij interviews met betrokkenen binnen en buiten de gemeente, zoals experts en belanghebbenden in de energietransitie, het Planbureau voor de Leefomgeving, het waterschap, de koploperbeweging en het havenbedrijf. Daarnaast hebben we met een groep adviseurs uit verschillende vakgroepen van TwynstraGudde een werksessie gehouden: Energie, Mobiliteit & Infrastructuur, Water, Ruimte, Wonen & Economie, Overheid & Organisatie. Kenmerkend voor de opgave is immers dat professionals op vele terreinen ermee te maken hebben. Dat is in ons bureau niet anders.

  Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

  Maak de transitie ook echt Amsterdams

  De uitkomsten hebben we samengevat in twintig concrete bouwstenen. Iedere bouwsteen bevat een advies. We hebben de bouwstenen zo opgesteld, dat je ze kunt lezen als een uitgebreid en precies opgebouwd narratief. Maar je kunt ook selectief shoppen. De bouwstenen helpen de gemeente om de energietransitie ook echt Amsterdams te maken. Bijvoorbeeld door unieke Amsterdamse kenmerken te gebruiken als katalysator en door de transitie te beschrijven als een indrukwekkende reis met. De resultaten hebben we gepresenteerd aan het programmateam Klimaatneutraal en aan externe stakeholders. De presentaties, met de gedachtewisseling die eruit volgt, vormen een wezenlijk onderdeel van ons werk.

  Samenopreis vs4

  Waarom TwynstraGudde?

  In deze opdracht hebben we veel expertises van ons bureau gecombineerd: klimaatbeleid, energietransitie, samenwerkingskunde, de veranderende rol van de overheid, tweebenig samenwerken en programmamanagement. Daarbij zijn we gewend te werken in een dynamische omgeving, met voortdurende accentverschuivingen en nieuwe informatie.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen