Energietransitie

Duurzame energie voor iedereen

De transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem vraagt om innovatie en nieuwe technologie. Maar net zo goed om maatschappelijke acceptatie, ruimtelijke inpassing, nieuwe verdienmodellen en goede regels en randvoorwaarden. We kunnen resultaten boeken als we de juiste partijen bij elkaar brengen én de balans vinden tussen snelheid en zorgvuldigheid. Met inhoudelijke scherpte, een frisse blik, no-nonsense-mentaliteit en persoonlijke betrokkenheid werken we dagelijks aan het energiesysteem van morgen.

Van strategie tot evaluatie

In alle fases werken we aan de energietransitie: van visie en strategie tot met uitvoering en evaluatie. We combineren de expertise van ons hele bureau en werken aan integrale opgaven.

Partijen samenbrengen

Veel partijen zijn onderdeel van de energietransitie. We organiseren samenwerking met oog voor ieders belang en toegevoegde waarde.

Stappen zetten en resultaten boeken

We bereiden besluitvorming voor en we managen programma’s en projecten. We realiseren concrete resultaten: de zero-emissiebus, windparken en aardgasvrije wijken.
Energietransitie

Duurzame energie voor iedereen

De transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem vraagt om innovatie en nieuwe technologie. Maar net zo goed om maatschappelijke acceptatie, ruimtelijke inpassing, nieuwe verdienmodellen en goede regels en randvoorwaarden. We kunnen resultaten boeken als we de juiste partijen bij elkaar brengen én de balans vinden tussen snelheid en zorgvuldigheid. Met inhoudelijke scherpte, een frisse blik, no-nonsense-mentaliteit en persoonlijke betrokkenheid werken we dagelijks aan het energiesysteem van morgen.

Van strategie tot evaluatie

In alle fases werken we aan de energietransitie: van visie en strategie tot met uitvoering en evaluatie. We combineren de expertise van ons hele bureau en werken aan integrale opgaven.

Partijen samenbrengen

Veel partijen zijn onderdeel van de energietransitie. We organiseren samenwerking met oog voor ieders belang en toegevoegde waarde.

Stappen zetten en resultaten boeken

We bereiden besluitvorming voor en we managen programma’s en projecten. We realiseren concrete resultaten: de zero-emissiebus, windparken en aardgasvrije wijken.
Energietransitie

Duurzame energie voor iedereen

De transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem vraagt om innovatie en nieuwe technologie. Maar net zo goed om maatschappelijke acceptatie, ruimtelijke inpassing, nieuwe verdienmodellen en goede regels en randvoorwaarden. We kunnen resultaten boeken als we de juiste partijen bij elkaar brengen én de balans vinden tussen snelheid en zorgvuldigheid. Met inhoudelijke scherpte, een frisse blik, no-nonsense-mentaliteit en persoonlijke betrokkenheid werken we dagelijks aan het energiesysteem van morgen.

Van strategie tot evaluatie

In alle fases werken we aan de energietransitie: van visie en strategie tot met uitvoering en evaluatie. We combineren de expertise van ons hele bureau en werken aan integrale opgaven.

Partijen samenbrengen

Veel partijen zijn onderdeel van de energietransitie. We organiseren samenwerking met oog voor ieders belang en toegevoegde waarde.

Stappen zetten en resultaten boeken

We bereiden besluitvorming voor en we managen programma’s en projecten. We realiseren concrete resultaten: de zero-emissiebus, windparken en aardgasvrije wijken.
Webinars 'Energietransitie als procesopgave, #hoedan'
Meer informatie over deze webinars

Cases

Cases

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.