Eneco Eneco Leiding over Noord

De aangekondigde sluiting van de ‘Elektriciteitsfabriek aan de Galileïstraat’ van energiemaatschappij E.ON in Rotterdam was voor Eneco zowel een uitdaging als een kans.

De uitdaging was om in oktober 2014 voor 95.000 woningequivalenten in Rotterdam warmte beschikbaar te houden, die momenteel vanuit deze Elektriciteitsfabriek wordt geleverd. De kans was het warmtenet in Rotterdam te verduurzamen en daarmee nu te doen wat morgen nodig is. Onze adviseurs hebben vanaf begin 2012 het projectmanagement uitgevoerd. Aandachtspunten waren het positieve imago van Eneco behouden en draagvlak creëren.

Het idee was om via leidingen restwarmte van de AVR (Afvalverwerking Rijnmond) te transporteren van Rozenburg onder de Nieuwe Waterweg door via Vlaardingen en Schiedam naar Rotterdam. Met de aanleg van ‘Leiding over Noord’ wordt de restwarmte van de AVR optimaal benut en levert het de Rotterdamse regio een CO2-reductie op van 95 kiloton per jaar.

eneco pad

Met recht grote uitdaging

Wij voerden vanaf begin 2012 het projectmanagement uit. Van projectdirectie, projectbeheersing tot – samen met de omgevingsmanager van Eneco – het omgevingsmanagement. Bijna alles moest gelijktijdig uitgevoerd worden. Er is gewerkt aan het vastleggen van het tracé, het technisch ontwerp, het contracteren van de aannemers, het vestigen van zakelijk recht, vergunningen en samenwerkingsovereenkomsten met de gemeentes. Er waren meer dan 250 stakeholders betrokken, met allen hun specifieke eisen.

'Dit is één van de grote verduurzamingsprojecten van Eneco. De tijdslijnen en financiële impact van dit project zijn zeer groot. Op dit moment loopt het project volgens planning, wat een hele prestatie is gezien de complexiteit. De aansturing door de projectmanager en inzet van de deskundigen van TwynstraGudde zijn een belangrijke factor in de voortgang die geboekt is. Ik constateer dat TwynstraGudde’s mensen goed kunnen omgaan met het dynamiek en continu wijzigende omstandigheden waarin dit project wordt uitgevoerd,' aldus Herman Exalto, directeur Eneco Warmte en Koude.

'De aansturing door de projectmanager en inzet van de deskundigen van TwynstraGudde zijn een belangrijke factor in de voortgang die geboekt is.'
Herman Exalto, directeur Eneco Warmte en Koude

In openheid communiceren

Bij aanvang is besloten een tevreden omgeving na te streven om het project binnen de krappe planning te realiseren en ook de goede naam van Eneco in het gebied te behouden of te versterken. Vanaf de start is in alle openheid gecommuniceerd om voldoende draagvlak creëren. Door in een vroeg stadium naar buiten te gaan, was er ruimte om te zoeken naar oplossingen, maar ontstond ook een kwetsbare positie. Dat vereiste een strakke beheersing: van issues en stakeholders, risicomanagement, planning en omgevingsmonitoring. Rekening houden met belangen van omgevingspartijen bleek af en toe ongemakkelijk. Het tracé is veelvuldig gewijzigd en oplossingen voor problemen bleken soms lastig te verwezenlijken.

Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

Uitvoering op planning

Onze aanpak zorgde voor een versnelling van business en draagvlak. Alle inspanningen resulteerden erin dat de uitvoering op planning is gestart. De strakke projectbeheersing in combinatie met het proactieve omgevingsmanagement heeft gewerkt. De start van de uitvoering werd op 16 september 2013 feestelijk gemarkeerd door de wethouders van Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.