Stichting Zero Emissie Busvervoer De zero emissie bus komt eraan

In Eindhoven en op Schiphol rijden ze al: elektrisch aangedreven bussen. In Groningen, Drenthe en Zuid-Holland rijden waterstofbussen.

Bussen zijn relatief schoon, maar stoten niettemin veel CO2 uit. Een transitie naar zero emissie bussen op basis van hernieuwbare energiebronnen neemt dat weg. TwynstraGudde heeft de uitdaging opgepakt en de Stichting Zero Emissie Busvervoer opgericht. Doel is om busvervoer te realiseren met gelijkblijvende publieke financiering, maar zonder schadelijke uitstoot. De EU heeft het programma gesubsidieerd.

Alle ketenpartners bijeen brengen

TwynstraGudde heeft als initiatiefnemer en als programmadirecteur alle partners in de keten bijeengebracht: de maakindustrie en toeleveranciers, vervoerders, overheden (zowel concessieverleners als de sectoren ruimte, klimaat en economie), banken en andere financiële instellingen en de onderzoekswereld. Met deze partners hebben we doelen geformuleerd en operationeel gemaakt. In samenspraak zijn een strategie en een stappenplan ontwikkeld. Belangrijke aandachtspunten daarin waren concessieverlening, publiek-private samenwerking en de betrokkenheid van lokale en regionale innovatieve startups.

Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

E-bussen in Noord-Brabant, Limburg en Schiphol

Met koplopers uit het veld hebben we kleinschalige pilots voor elektrische bussen opgezet in Noord-Brabant en Limburg. De leerpunten uit die pilots hebben we doorgezet naar grootschalige pilots met 40 elektrische bussen in Eindhoven en 100 elektrische bussen rond Schiphol.

H2-bussen in Groningen, Drenthe en Zuid-Holland

Aansluitend werken we aan bussen die rijden op waterstof als energiebron. Een kleine pilot met twee H2-bussen hebben we een vervolg gegeven met 50 waterstofbussen die in Groningen, Drenthe en Zuid-Holland worden ingezet.

In 2030 is zero emissie een feit

TwynstraGudde heeft met haar inzet de verduurzaming van het openbaar vervoer versneld. De diverse pilots hebben een plek gekregen binnen de verschillende vervoerconcessies. Inmiddels wordt de aanpak opgeschaald naar een aantal concessies voor zero emissie busvervoer. Het doel van de Stichting Zero Emissie Busvervoer is om de emissie van alle busvervoer in Nederland in 2030 naar nul te brengen. Met de concrete stappen die nu zijn gezet, wordt deze doelstelling haalbaar.

Jan Willem de Kleuver en Eline van Min waren betrokken bij de vervanging van dieselbussen door waterstofbussen voor vervoersbedrijf Qbuzz. Bekijk onderstaande video hierover.

Neem contact op

Alle mensen

Neem contact op

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.