Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Stichting Zero Emissie Busvervoer De zero emissie bus komt eraan

  In Eindhoven en op Schiphol rijden ze al: elektrisch aangedreven bussen. In Groningen, Drenthe en Zuid-Holland rijden waterstofbussen.

  Bussen zijn relatief schoon, maar stoten niettemin veel CO2 uit. Een transitie naar zero emissie bussen op basis van hernieuwbare energiebronnen neemt dat weg. TwynstraGudde heeft de uitdaging opgepakt en de Stichting Zero Emissie Busvervoer opgericht. Doel is om busvervoer te realiseren met gelijkblijvende publieke financiering, maar zonder schadelijke uitstoot. De EU heeft het programma gesubsidieerd.

  Alle ketenpartners bijeen brengen

  TwynstraGudde heeft als initiatiefnemer en als programmadirecteur alle partners in de keten bijeengebracht: de maakindustrie en toeleveranciers, vervoerders, overheden (zowel concessieverleners als de sectoren ruimte, klimaat en economie), banken en andere financiële instellingen en de onderzoekswereld. Met deze partners hebben we doelen geformuleerd en operationeel gemaakt. In samenspraak zijn een strategie en een stappenplan ontwikkeld. Belangrijke aandachtspunten daarin waren concessieverlening, publiek-private samenwerking en de betrokkenheid van lokale en regionale innovatieve startups.

  Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

  E-bussen in Noord-Brabant, Limburg en Schiphol

  Met koplopers uit het veld hebben we kleinschalige pilots voor elektrische bussen opgezet in Noord-Brabant en Limburg. De leerpunten uit die pilots hebben we doorgezet naar grootschalige pilots met 40 elektrische bussen in Eindhoven en 100 elektrische bussen rond Schiphol.

  H2-bussen in Groningen, Drenthe en Zuid-Holland

  Aansluitend werken we aan bussen die rijden op waterstof als energiebron. Een kleine pilot met twee H2-bussen hebben we een vervolg gegeven met 50 waterstofbussen die in Groningen, Drenthe en Zuid-Holland worden ingezet.

  In 2030 is zero emissie een feit

  TwynstraGudde heeft met haar inzet de verduurzaming van het openbaar vervoer versneld. De diverse pilots hebben een plek gekregen binnen de verschillende vervoerconcessies. Inmiddels wordt de aanpak opgeschaald naar een aantal concessies voor zero emissie busvervoer. Het doel van de Stichting Zero Emissie Busvervoer is om de emissie van alle busvervoer in Nederland in 2030 naar nul te brengen. Met de concrete stappen die nu zijn gezet, wordt deze doelstelling haalbaar.

  Jan Willem de Kleuver en Eline van Min waren betrokken bij de vervanging van dieselbussen door waterstofbussen voor vervoersbedrijf Qbuzz. Bekijk onderstaande video hierover.

  Neem contact op

  Alle mensen

  Neem contact op

  Alle mensen