TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Wetterskip Fryslân Energiebeleid Wetterskip Fryslân

  Het klimaat verandert. Wetterskip Fryslân wil hierin haar verantwoordelijkheid nemen naar de toekomst en heeft zich tot doel gesteld in 2030 klimaatneutraal te zijn. Daarnaast wil zij graag een voorbeeldfunctie vervullen naar de omgeving.

  Een belangrijke component op weg naar klimaatneutraliteit is het energieverbruik. TwynstraGudde is daarom aan de slag gegaan met het opstellen van het energiebeleid voor Wetterskip Fryslân.

  De uitdaging in dit proces zat vooral in het vinden van het bestuurlijke draagvlak van het Energiebeleid. Het Energiebeleid is naar ons idee realistisch zijn als er een bestuurlijk-strategisch kader kan worden geformuleerd dat voldoende draagvlak heeft bij de bestuurders én waar projectleiders voldoende houvast in hebben voor de in de uitvoering te maken keuzes en afwegingen. Wij hebben dit geborgd door van meet af aan in het proces de inhoud van de bestuurlijke uitgangspunten zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij datgene wat projectleiders nodig hebben bij het maken van strategische keuzes in de uitvoering. Door middel van het gezamenlijk opstellen van een Doelen -Inspanningen-Netwerk (DIN) is inzicht verkregen in welke energie gerelateerde doelstellingen Wetterskip Fryslân heeft en op welke wijze ze met elkaar samenhangen. In interviews en bestuurlijke sessies zijn de bestuurlijke uitgangspunten geïdentificeerd.

  Resultaat voor de opdrachtgever

  Het opgeleverde energiebeleid is erop gericht om de uitstoot van CO2 terug te dringen, door energiebesparingsmaatregelen en met eigen duurzame energieopwekking. Binnen de organisatie speelt de bredere vraag rondom het omgaan met het veranderende klimaat en wordt er gewerkt aan overkoepelend klimaatbeleid, het opgestelde energiebeleid zal hier onder komen te hangen. Er is bestuurlijk draagvlak ontstaan voor het uitvoeren van maatregelen uit het energiebeleid. Het uitwerken van het beleid heeft inmiddels al geleid tot twee concrete investeringsvoorstellen voor zowel de aanleg van zonnepanelen als het ombouwen van een RWZI tot een energiefabriek.

  'TwynstraGudde heeft een intern multidisciplinair team geleid om de doelstellingen om te zetten in bestuurlijk gedragen Energiebeleid. In een relatief korte periode heeft zij door een gestructureerde projectmatige aanpak bijgedragen aan het succes van dit traject.'

  Waarom TwynstraGudde

  Adviseurs van TwynstraGudde hebben veel ervaring met faciliteren van de bestuurlijke dialoog in strategie- en beleidsvorming (richten), de verbinding te leggen met de organisatie en benodigde samenwerking (inrichten) en concrete resultaten (verrichten). Deze ervaring hebben we in deze opdracht gecombineerd met specifieke kennis van waterbeheer, circulaire economie, klimaat en duurzame energie.

  Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen