Blog Risico-inventarisatie geeft zekerheid voor definitieve RES

In veel regio’s dreigt vertraging in het proces van de Regionale Energiestrategie (RES). In Utrecht zijn plannen voor zonnevelden en windparken uitgesteld en in andere regio’s is ook onzekerheid over de haalbaarheid en inpassing van de benodigde duurzame opwek. We zien dat het inzichtelijk maken van deze onzekerheid veel duidelijkheid kan geven in het RES proces. Hiermee weet je wat er op je af komt en voorkom je vertraging richting de definitieve RES op 1 juli 2021. Wil je inzage in de risico’s en onzekerheden van jouw energieregio of gemeente? Lees dan verder.

Toegevoegd door Wietse Kruijsse op 21 april 2021

In februari hebben alle energieregio’s een concept opgeleverd van hun Regionale Energiestrategie. Hierin staan de plannen voor de opwek van duurzame energie en de lokale inpassing van deze energiebronnen in de omgeving. Hiervoor zijn zoekgebieden opgesteld die momenteel worden uitgewerkt in de gemeenten samen met de inwoners. De volgende deadline van de RES staat alweer voor de deur. Op 1 juli 2021 dienen alle RES’en definitief te zijn, waarna het proces start richting de omgevingsvisie en de uitvoeringsplannen.

Tijdsdruk en onzekerheid op participatie

De tijdsdruk om de deadline van de definitieve RES te halen is hoog. Onzekerheden en hobbels in het proces spelen een grote rol hierin. Gemeente staan namelijk voor de opgave om de regionale afspraken concreet invulling te geven. Veel is nog onzeker zoals de medewerking van grondeigenaren, de ruimte op het elektriciteitsnet en de maatschappelijke acceptatie. Een voorbeeld is het bepalen van de zoekgebieden voor zonnevelden en windparken. Deze gebieden zijn als potentiële locaties aangewezen, maar de plannen en exacte locaties zijn nog onzeker. Enerzijds vragen de zoekgebieden veel participatie van burgers, wat een intensief proces is met een niet altijd voorziene uitkomst voor gemeenten. Anderzijds is het onzeker of investeerders en netbeheerders bereid zijn te investeren op de plek waar het meeste draagvlak is voor windmolens en zonnepanelen.

Risico-inventarisatie geeft zekerheid voor definitieve RES

Bewustwording van de risico’s geeft zekerheid

Inzicht in deze onzekerheden en risico’s kan voor veel duidelijkheid zorgen bij alle betrokken partijen, voor zowel burgers en corporaties als voor ondernemers en beleidsmakers van de gemeenten. Deze onzekerheden kun je in kaart brengen door een risicoanalyse uit te voeren. Hiermee maak je de onverwachte en ongewenste gebeurtenissen expliciet en kun je actie ondernemen om hierop in te spelen.

Ook met meer zekerheid de energietransitie uitvoeren? Lees meer over de RES-Risicoanalyse.

Voorkom vertraging in het proces

TwynstraGudde biedt een laagdrempelige analyse aan die specifiek gericht is op veelvoorkomende risico’s en onzekerheden in de Regionale Energiestrategie. Onze ervaring met de betrokken partijen in de energietransitie en onze methode geven handvatten om concrete risico’s en acties te formuleren. Hiermee kun je proactief inspelen op de situaties, op tijd in gesprek gaan met de juiste partijen en zo vertraging voorkomen in het proces. Dit proces stopt niet bij de RES 1.0 maar werkt door in het opstellen van omgevingsvisies en uitvoeringsplannen. Dit is het moment om stil te staan bij stappen die zijn gezet en vooruit te kijken naar wat er op je afkomt.

Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

Wil je verder van gedachte wisselen over de onzekerheden en risico’s die jij ziet in jouw gemeente of energieregio? Een van ons praat er met plezier een half uurtje met je over in een eerste digitale kennismaking. Stuur een van ons een berichtje en we nemen snel contact met je op.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.