Gemeente Amersfoort Amersfoort werkt keihard aan een CO2-neutrale stad

In 2030 wil Amersfoort dat de hele stad CO2-neutraal is. Om dat voor elkaar te krijgen is gekozen voor een programmatische aanpak. TwynstraGudde heeft de gemeente geholpen om het programma met alle stakeholders en de bewoners van de stad op gang te brengen.

Landelijk is afgesproken dat de CO2-uitstoot in 2050 vrijwel tot nul is gereduceerd. Amersfoort wil koploper zijn en heeft 2030 als ijkpunt gekozen. De gemeente werkt samen met allerlei partijen uit de stad om die ambitie te realiseren. Bijvoorbeeld aan een warmtevisie om huizen en gebouwen duurzaam te verwarmen, een verkenning voor een aardgasvrije wijk, een dakenbank (waar vraag en aanbod naar zonnepanelen bij elkaar komen), uitrol van elektrische deelauto’s en het stimuleren van CO2-neutrale bedrijventerreinen. Namens TwynstraGudde was Marleen Sanders interim-adviseur Duurzaamheid met als opdracht hierbij te helpen.

Inhoudelijk en procesmatig advies

We hebben inhoudelijk advies gegeven bij onder meer nieuwbouwprojecten, gebiedsontwikkelingen, de opzet van een warmtevisie en van wijkwarmteplannen. Daarnaast hebben we meegedacht over de opzet en inrichting van het programma. Verder hebben bijgedragen aan de samenwerking met marktpartijen en woningcorporaties. Hoe kunnen zij optimaal kunnen bijdragen de verduurzamingsopgave van de gemeente? Ook hebben we hebben geholpen met de verkenning van de publieke belangen en governance bij de ontwikkeling van een Warmtenet in Amersfoort.

Lees over onze aanpak om stapsgewijs tot een gedragen wijkuitvoeringsplan te komen.

Energieneutrale nieuwbouw

Een mooi resultaat is dat voor alle nieuwbouwlocaties is bepaald dat de gemeente meer gaat sturen op energieneutrale en mogelijk zelfs energieleverende nieuwbouw te komen. Ondanks de beperkingen in de regelgeving die er nu nog zijn. Maar ook hier ondersteunen we om te kijken wat wél mogelijk is. De nieuwe werkwijze die ontwikkeld is borgt dat marktpartijen al direct bij de start van ieder ontwikkelproces inzicht geven in het energieconcept. De gemeente zit er bovenop en denkt stap voor stap mee zodat marktpartijen er wel actief mee aan de slag móeten. Binnen het college en de gemeenteraad is brede steun voor deze aanpak.

Projectportfolio Ruimte, Wonen en EconomieDe adviesgroep Ruimte, Wonen & Economie van TwynstraGudde werkt aan grote én kleine ruimtelijke opgaven. Deze opdracht en een aantal van onze recente grote en kleine ruimtelijke opgaven hebben wij gebundeld in een boekje. 

Combinatie van kennis en ervaring

De stedelijke energietransitie is ingrijpend en zonder precedent. Ieder aspect is daardoor een unieke zoektocht. Onze toegevoegde waarde is dat we inhoudelijke kennis van gebiedsontwikkeling en duurzaamheid combineren met procesmatige kennis van samenwerking en participatie. We kennen de ruimtelijke-ordeningsprocedures en zijn vertrouwd met de politiek-bestuurlijke context. Vanuit die combinatie van kennis en ervaring komen we tot effectieve oplossingen en kunnen we een complex programma daadwerkelijk op gang krijgen. We helpen Amersfoort voorop te laten lopen in de aardgas- en energietransitie.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.