TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Amersfoort Amersfoort werkt keihard aan een CO2-neutrale stad

  In 2030 wil Amersfoort dat de hele stad CO2-neutraal is. Om dat voor elkaar te krijgen is gekozen voor een programmatische aanpak. TwynstraGudde heeft de gemeente geholpen om het programma met alle stakeholders en de bewoners van de stad op gang te brengen.

  Landelijk is afgesproken dat de CO2-uitstoot in 2050 vrijwel tot nul is gereduceerd. Amersfoort wil koploper zijn en heeft 2030 als ijkpunt gekozen. De gemeente werkt samen met allerlei partijen uit de stad om die ambitie te realiseren. Bijvoorbeeld aan een warmtevisie om huizen en gebouwen duurzaam te verwarmen, een verkenning voor een aardgasvrije wijk, een dakenbank (waar vraag en aanbod naar zonnepanelen bij elkaar komen), uitrol van elektrische deelauto’s en het stimuleren van CO2-neutrale bedrijventerreinen. Namens TwynstraGudde was Marleen Sanders interim-adviseur Duurzaamheid met als opdracht hierbij te helpen.

  Inhoudelijk en procesmatig advies

  We hebben inhoudelijk advies gegeven bij onder meer nieuwbouwprojecten, gebiedsontwikkelingen, de opzet van een warmtevisie en van wijkwarmteplannen. Daarnaast hebben we meegedacht over de opzet en inrichting van het programma. Verder hebben bijgedragen aan de samenwerking met marktpartijen en woningcorporaties. Hoe kunnen zij optimaal kunnen bijdragen de verduurzamingsopgave van de gemeente? Ook hebben we hebben geholpen met de verkenning van de publieke belangen en governance bij de ontwikkeling van een Warmtenet in Amersfoort.

  Lees over onze aanpak om stapsgewijs tot een gedragen wijkuitvoeringsplan te komen.

  Energieneutrale nieuwbouw

  Een mooi resultaat is dat voor alle nieuwbouwlocaties is bepaald dat de gemeente meer gaat sturen op energieneutrale en mogelijk zelfs energieleverende nieuwbouw te komen. Ondanks de beperkingen in de regelgeving die er nu nog zijn. Maar ook hier ondersteunen we om te kijken wat wél mogelijk is. De nieuwe werkwijze die ontwikkeld is borgt dat marktpartijen al direct bij de start van ieder ontwikkelproces inzicht geven in het energieconcept. De gemeente zit er bovenop en denkt stap voor stap mee zodat marktpartijen er wel actief mee aan de slag móeten. Binnen het college en de gemeenteraad is brede steun voor deze aanpak.

  Projectportfolio Ruimte, Wonen en EconomieDe adviesgroep Ruimte, Wonen & Economie van TwynstraGudde werkt aan grote én kleine ruimtelijke opgaven. Deze opdracht en een aantal van onze recente grote en kleine ruimtelijke opgaven hebben wij gebundeld in een boekje. 

  Combinatie van kennis en ervaring

  De stedelijke energietransitie is ingrijpend en zonder precedent. Ieder aspect is daardoor een unieke zoektocht. Onze toegevoegde waarde is dat we inhoudelijke kennis van gebiedsontwikkeling en duurzaamheid combineren met procesmatige kennis van samenwerking en participatie. We kennen de ruimtelijke-ordeningsprocedures en zijn vertrouwd met de politiek-bestuurlijke context. Vanuit die combinatie van kennis en ervaring komen we tot effectieve oplossingen en kunnen we een complex programma daadwerkelijk op gang krijgen. We helpen Amersfoort voorop te laten lopen in de aardgas- en energietransitie.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen