Economic Board The Hague Proces- en programmamanagement Economic Board The Hague

De Economic Board The Hague geeft gevraagd en ongevraagd economisch advies aan de gemeente, initieert projecten die de werkgelegenheid en het investeringsklimaat in de stad versterken en versterkt het profiel van Den Haag als ondernemende stad.

Vanuit de board ontstond behoefte aan extra mankracht voor de uitvoering van hun input, het ontwikkelen van een strategische visie en een professionaliseringsslag. Van maart 2018 tot en met augustus 2019 hebben Arjan Raatgever en Hanna Blomaard de board als proces- en programmamanagers ondersteund.

De Economic Board The Hague zet zich via een programmatische aanpak in voor structurele versterking van de economie van Den Haag. Ze heeft verschillende rollen: afhankelijk van de opgave functioneert de board als (project)katalysator, kritische meedenker met gemeentebeleid en ambassadeur voor Den Haag als ondernemende stad. Goede positionering in (Haagse) netwerken is daarbij belangrijk. Bij het bereiken van haar doelen maakt de board zo goed mogelijk gebruik van de krachten die reeds in lokale en regionale organisaties en netwerken aanwezig zijn.

2018.06.21_ebth_a3_schemav3

Executiekracht, strategische visie en professionalisering organisatie

Om de input vanuit de boardleden goed tot uitvoering te kunnen brengen, had de Economic Board behoefte aan structurele executiekracht. Verder was behoefte aan een strategische visie op de doorontwikkeling van de board en was er een professionaliseringsslag van de organisatie nodig. Na een uitvraag zijn Arjan Raatgever en Hanna Blomaard geselecteerd om vanuit TwynstraGudde de uitvoeringsorganisatie van de Economic Board te bemensen.

Programmeren, profileren en organiseren

In deze opdracht zijn verschillende type werkzaamheden samen gekomen. Wij hebben deze gestructureerd in de termen programmeren, profileren en organiseren. Het op een dergelijke wijze duiden en structureren van de werkzaamheden maakt onderdeel uit van de gevraagde strategische visie en professionaliseringsslag.

plaatjeebthprogrammerenpositionerenorganiseren De werkzaamheden zijn zeer afwisselend, net als de type partijen en personen waarmee is samengewerkt.

Jaarplan, economische agenda en professionaliseringsslag

Er zijn diverse resultaten geboekt:

  • Er is een jaarplan en begroting vastgesteld om de activiteiten van de board te structureren. Het jaarplan diende tevens als basis voor een exploitatiesubsidie van de gemeente Den Haag. Vervolgens zijn voor verschillende projecten van de board uitvoeringsopdrachten verstrekt, bijvoorbeeld voor haalbaarheidsstudies en business cases.
  • Rondom de gemeenteraadsverkiezingen en formatieperiode is het nieuwe stadsbestuur d.m.v. brieven en persberichten opgeroepen om een ambitieuze economische agenda op te stellen. Dit is ook gebeurd.
  • In organisatorische zin is een professionaliseringsslag ingezet, onder meer wat betreft de website, de financiële administratie en de inrichting (governance) van de board. Ook is een nieuwe voorzitter ingewerkt.
  • Actiever en bekender geworden in Haagse economische netwerken, het goed begeleiden van de lopende projecten, het initiëren van nieuwe projecten en adviezen, het doorzetten van de professionaliseringsslag en het samenstellen van een meerjarenperspectief voor de board.

Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

Meerwaarde TwynstraGudde

De meerwaarde van TwynstraGudde in deze opdracht is de ruime ervaring met het oprichten en managen van economic boards, waardoor inzichten van elders in het land ingebracht kunnen worden in de board van Den Haag. Door andere opdrachten in de regio zijn we goed ingevoerd in de Haagse economische opgaven en het Haagse netwerk, waardoor de inwerktijd kort was. Ook onze expertise op het gebied van proces- en programmamanagement komt in deze opdracht goed van pas, net als de pragmatische professionaliteit die TwynstraGudde kenmerkt: een goede analyse maken van de uitdagingen, een realistisch en gedragen plan maken en dit plan vervolgens ook daadkrachtig uitvoeren, in samenwerking met partners.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.