TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  AEB Amsterdam Ontwikkeling Scheidingsinstallatie AEB Amsterdam

  AEB Amsterdam neemt naar verwachting eind 2017 een grote scheidingsinstallatie in gebruik. Deze zal jaarlijks 60.000 ton grondstoffen uit huishoudelijk afval terugwinnen. Daarmee levert AEB Amsterdam een bijdrage aan de ontwikkeling naar een circulaire economie. TwynstraGudde is als projectleider en projectbeheerser bij de ontwikkeling van de installatie betrokken geweest.

  De realisatie van de scheidingsinstallatie is het eerste transitieproject waarin AEB de omslag maakt van een afval- en energiebedrijf naar een energie- en grondstoffenbedrijf. Met de installatie worden straks kunststoffen, drankenkartons, metalen, de organische natte fractie en papier teruggewonnen. AEB levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van Amsterdam en andere partnergemeenten. TwynstraGudde is gevraagd de businesscase te ontwikkelen en de investeringsbeslissing voor te bereiden.

  Samenhang met de omgeving

  Bij TwynstraGudde werken we vanuit de visie dat projecten in samenhang met hun omgeving moeten worden uitgewerkt. Daarom hebben we bij ontwikkeling van de businesscase niet alleen gekeken naar het ontwerp van de fabriek zelf, maar hebben we er alles aan gedaan om de raad van commissarissen, de aandeelhouder, lokale bedrijven en partnergemeenten mee te nemen in de besluitvorming. We hebben mensen verbonden en partijen uitgedaagd kritisch te zijn en langetermijnbelangen te borgen.

  Projectleiding

  In de ontwikkelingsfase hebben we het projectmanagement gedaan. We hebben het projectteam en de governance ingericht en stap voor stap keuzes gemaakt in samenspraak met stuurgroep en experts: functionele specificaties, licenties, vergunningen, technisch ontwerp, de aanbesteding tot en met het sluiten van een UAV-GC-contract met een aannemerscombinatie. De investeringsbeslissing is in juli 2016 door de raad van commissarissen en de aandeelhouder goedgekeurd.

  Projectbeheersing

  Om te zorgen dat het project gedurende de looptijd op koers blijft, hebben we bovendien gezorgd voor projectbeheersing, inclusief risicomanagement en financieel management. We blijven in deze rol betrokken tot aan de oplevering van de installatie.

  Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

  Op tijd Eind

  2017 wordt de scheidingsinstallatie naar verwachting opgeleverd: op tijd, binnen het gestelde budget en volgens de ambities die de opdrachtgever bij de start voor ogen had. De belangrijkste stakeholders zijn voortdurend bij de ontwikkeling betrokken geweest. Bij het ontwerp hebben we de bestuurlijke doelstellingen van de partnergemeenten (het maximaal terugwinnen van grondstoffen) en het gewenste financiële rendement met elkaar kunnen verbinden.

  Waarom TwynstraGudde?

  TwynstraGudde combineert kennis van projectmanagement en technische knowhow. We leveren spot-on management. Bovendien zijn onze consultants er sterk in om mensen te verbinden: van operator tot raad van bestuur, van ambtenaar tot wethouder. In samenspraak met de opdrachtgever en de andere stakeholders ontstaat draagvlak voor een maximaal resultaat.

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen