AEB Amsterdam Ontwikkeling Scheidingsinstallatie AEB Amsterdam

AEB Amsterdam neemt naar verwachting eind 2017 een grote scheidingsinstallatie in gebruik. Deze zal jaarlijks 60.000 ton grondstoffen uit huishoudelijk afval terugwinnen. Daarmee levert AEB Amsterdam een bijdrage aan de ontwikkeling naar een circulaire economie. TwynstraGudde is als projectleider en projectbeheerser bij de ontwikkeling van de installatie betrokken geweest.

De realisatie van de scheidingsinstallatie is het eerste transitieproject waarin AEB de omslag maakt van een afval- en energiebedrijf naar een energie- en grondstoffenbedrijf. Met de installatie worden straks kunststoffen, drankenkartons, metalen, de organische natte fractie en papier teruggewonnen. AEB levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van Amsterdam en andere partnergemeenten. TwynstraGudde is gevraagd de businesscase te ontwikkelen en de investeringsbeslissing voor te bereiden.

Samenhang met de omgeving

Bij TwynstraGudde werken we vanuit de visie dat projecten in samenhang met hun omgeving moeten worden uitgewerkt. Daarom hebben we bij ontwikkeling van de businesscase niet alleen gekeken naar het ontwerp van de fabriek zelf, maar hebben we er alles aan gedaan om de raad van commissarissen, de aandeelhouder, lokale bedrijven en partnergemeenten mee te nemen in de besluitvorming. We hebben mensen verbonden en partijen uitgedaagd kritisch te zijn en langetermijnbelangen te borgen.

Projectleiding

In de ontwikkelingsfase hebben we het projectmanagement gedaan. We hebben het projectteam en de governance ingericht en stap voor stap keuzes gemaakt in samenspraak met stuurgroep en experts: functionele specificaties, licenties, vergunningen, technisch ontwerp, de aanbesteding tot en met het sluiten van een UAV-GC-contract met een aannemerscombinatie. De investeringsbeslissing is in juli 2016 door de raad van commissarissen en de aandeelhouder goedgekeurd.

Projectbeheersing

Om te zorgen dat het project gedurende de looptijd op koers blijft, hebben we bovendien gezorgd voor projectbeheersing, inclusief risicomanagement en financieel management. We blijven in deze rol betrokken tot aan de oplevering van de installatie.

Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

Op tijd Eind

2017 wordt de scheidingsinstallatie naar verwachting opgeleverd: op tijd, binnen het gestelde budget en volgens de ambities die de opdrachtgever bij de start voor ogen had. De belangrijkste stakeholders zijn voortdurend bij de ontwikkeling betrokken geweest. Bij het ontwerp hebben we de bestuurlijke doelstellingen van de partnergemeenten (het maximaal terugwinnen van grondstoffen) en het gewenste financiële rendement met elkaar kunnen verbinden.

Waarom TwynstraGudde?

TwynstraGudde combineert kennis van projectmanagement en technische knowhow. We leveren spot-on management. Bovendien zijn onze consultants er sterk in om mensen te verbinden: van operator tot raad van bestuur, van ambtenaar tot wethouder. In samenspraak met de opdrachtgever en de andere stakeholders ontstaat draagvlak voor een maximaal resultaat.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.