FCH JU, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Zuid-Holland, OV-bureau Groningen Drenthe 50 Waterstofbussen in Zuid-Holland, Groningen en Drenthe

Waterstof is een aantrekkelijke optie voor openbaar vervoer zonder lokale emissies. Geen CO2, geen stikstof en ook geen fijnstof. Met de Joint Initiative for Hydrogen Vehicles across Europe (JIVE) heeft de EU het initiatief genomen om 150 waterstofbussen in Europa te laten rijden. Op initiatief van TwynstraGudde rijden er daarvan binnenkort 50 in de provincie’s Zuid-Holland, Groningen en Drenthe.

Foto: Paceman/Shutterstock.com

Waterstof kan worden gewonnen door elektrolyse van water, bijvoorbeeld met elektriciteit uit windmolens. Bij verbranding komt de opgeslagen energie weer vrij en is waterdamp het enige verbrandingsproduct. Daar komt bij, dat waterstof vrijwel net als LPG kan worden opgeslagen, vervoerd en getankt. Het is daarmee een ideale en duurzame transportbrandstof.

De waterstofeconomie op gang brengen, is een kip-eiverhaal. De EU wil met het publiek-private programma ‘Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking’ (FCH JU) een doorbraak forceren. Onderdeel hiervan is het JIVE-initiatief om de toepassing in het openbaar vervoer aan te slingeren. Hiervoor stelt de EU 25 miljoen euro beschikbaar voor de Benelux.

Een goede reputatie

TwynstraGudde heeft een goede reputatie op dit gebied. Zo zijn we initiatiefnemer van de stichting Zero Emissie busvervoer en het Nationaal Waterstofplatform. En hebben we de pilot begeleid met twee waterstofbussen die sinds 2017 in Groningen en Drenthe rijden. Op deze ervaring bouwen we voort in het kader van het project JIVE2. In dit project zijn we - in samenwerking met de Rebelgroup – gekomen tot een strategie voor waterstofbussen- en infrastructuur in de Benelux. We hebben onder meer samenwerkingspartners gezocht die een schaalsprong willen maken, met hen een openbare markconsultatie uitgevoerd en topmanagers, bestuurders en CEO’s van tientallen publieke en private partijen bijeengebracht om next steps te formuleren. Uiteindelijk heeft dit geleid tot twee concrete projectvoorstellen die zijn ingediend voor de provincies Zuid-Holland, Groningen en Drenthe. De EU heeft deze voorstellen gehonoreerd.

Binnen drie jaar in de dienstregeling

Met de projecten brengen we een ketensamenwerking tot stand: maakindustrie, toeleveranciers, vervoerders en overheden. Zij werken samen bij productie en levering van waterstofgas, distributie via tankstations en ontwikkeling en gebruik van bussen op waterstof. Met deze partners hebben we doelen geformuleerd en operationeel gemaakt. De provincies Groningen, Zuid-Holland en Drenthe gaan daarin mee en nemen de waterstofbussen op in nieuwe OV-concessies. Binnen drie jaar worden ze in de dienstregeling opgenomen.

Economische levensvatbaarheid

Waterstof verduurzaamt ons openbaar vervoer. Met het project JIVE2 maken wij duurzame waterstof en waterstofbussen economisch levensvatbaar. Daarnaast kan de hiervoor ontwikkelde techniek later ook worden ingezet worden voor bijvoorbeeld vrachtwagens, schepen en treinen op waterstof. En zorgt het gebruik van waterstof voor minder belasting van ons elektriciteitsnetwerk.

Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

De meerwaarde van TwynstraGudde

TwynstraGudde heeft kennis van en ervaring met transitiemanagement, met name op het gebied van energie en mobiliteit. Wij benaderen dergelijke transities vanuit meerdere kanten: niet alleen technisch, maar juist ook sociaal, economisch en bestuurlijk. Door vanuit meer perspectieven te kijken, zijn we in staat om partijen bij elkaar te brengen en allianties tussen private en publieke partijen te smeden.

Podcast 'De waterstofwijzen uit het Oosten'

Luister ook de podcast ‘De waterstofwijzen uit het Oosten’ die wij in samenwerking met BNR Nieuwsradio hebben gemaakt. Het bouwen van de eerste inlandse fabriek voor groene waterstof is een flinke opgave. De investering is groot en een sluitende businesscase is moeilijk. In Zutphen hebben initiatiefnemers hiervoor de perfecte locatie gevonden. Samen met partijen uit de regio proberen zij daar een grote stap voorwaarts in de energietransitie te realiseren.

 

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.