Huisvesting Keuzes in huisvesting goed onderbouwen

Loopt het huurcontract af of sta je aan de vooravond van een grote investering? Dit is een goed moment om de huisvestingsstrategie van jouw organisatie te herijken. Welke opties zijn er en welke data heb je nodig voor een verantwoorde keuze? 

Om inzicht te krijgen in alle mogelijke opties is het belangrijk om van grof naar fijn te werken. Door de analyse breed aan te vliegen, zie je geen enkele kans over het hoofd. Blijf je gevestigd op de plek waar je nu zit of kies je voor een andere locatie? Zijn er misschien tussenvarianten mogelijk op het gebied van verduurzaming, een andere indeling van het gebouw of verandering van gebruik?

Businesscase

In onze analyse kijken wij naar de bestaande huisvesting, de strategie van jouw organisatie en de huur- of eigendomssituatie, passen die (nog) bij elkaar? Waar dient de huisvesting eigenlijk voor en hoe presteert de huisvesting qua bezetting en duurzaamheid? Vaak doen wij ook een locatie-onderzoek waarin wij beoordelen wat voor soort locatie voor jouw organisatie optimaal is. We kijken daarbij naar bestaande én nieuwe gebouwen die in aanmerking komen. De kosten en baten van verschillende alternatieven wegen wij af in een businesscase. Wij spelen in op trends en houden rekening met de risico’s.

Scenariostudie en financiële analyse

Met een scenariostudie bieden wij inzicht in de match tussen organisatiestrategie en huisvestingsstrategie. Elk alternatief in de scenariostudie heeft voor- en nadelen. In de studie komen de maatschappelijke en bedrijfsmatige effecten terug, evenals de politieke en bestuurlijke context. Een financiële vergelijking geeft inzicht in de total cost of ownership (TCO) over de langere termijn. Dan weet je financieel waar je aan toe bent. Wat het zwaarst weegt, bepaal jij als opdrachtgever uiteraard zelf.

Handvatten voor een verantwoorde keuze

TwynstraGudde volgt alle trends en ontwikkelingen die effect hebben op de manier waarop mensen in organisaties werken. Denk aan hybride werken, gezondheid, duurzaamheid, circulariteit en smart building. Wij bieden een kennisplatform en brengen organisaties met elkaar in contact om kennis te delen. Het is leerzaam om te zien hoe andere organisaties hun huisvestingsvisie in de praktijk brengen en hoe bepaalde oplossingen werken. Wij zetten alle mogelijkheden voor je op een rij en bieden handvatten voor een onderbouwde en verantwoorde keuze.

Cases

Cases

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.