TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Fontys Hogeschool Validatie omvangrijk huisvestingsprogramma voor Fontys

  Fontys Hogeschool heeft in 2015 een huisvestingsprogramma vastgesteld waarmee toekomstbestendige huisvesting gerealiseerd gaat worden voor haar opleidingen. Het huisvestingsprogramma heeft een grote impact op de financiële meerjarenraming, onder andere vanwege de omvang en de lange termijn verplichting.

  Foto: Tim Gouw

  Door voortschrijdend inzicht in de uitvoering van het huisvestingsprogramma is het programma in 2018 herijkt. Deze herijking had impact op de scope en budgetten van (deel)projecten, het proces en de organisatie. Het College van Bestuur wilde ter ondersteuning van het eigen besluitvormingstraject en de onderbouwing van belangrijkste besluiten een externe validatie. TwynstraGudde heeft deze validatie uitgevoerd waarbij de volgende drie thema’s zijn daarbij onderzocht:

  • Bouwkosten en indexering
  • Ruimtegebruik en efficiency
  • Governance

  De uitvoering

  TwynstraGudde heeft in een periode van zes weken de validatie uitgevoerd. Alle relevante documenten met betrekking tot het huisvestingsprogramma zijn uitgebreid geanalyseerd en er zijn verdiepende gesprekken gevoerd met de betrokkenen. Een validatie betekent goed luisteren, durven doorvragen en kritisch blijven. Onze ervaring met de beheersing van vergelijkbare programma’s en projecten bij onderwijsorganisaties hebben wij gebruikt om uitgangspunten te relateren aan de praktijk.

  Het resultaat

  Op basis van onze constateringen zijn per thema aanbevelingen gedaan. Deze waren gericht op het succesvol afronden van het resterende deel van het huisvestingsprogramma. In de laatste fase van de validatie is uitgebreid overleg geweest met de verantwoordelijke dienst Huisvesting & Facilitaire Zaken, met als doel om de aanbevelingen op korte termijn uitvoerbaar te maken voor de programma-organisatie. Het eindrapport is gepresenteerd aan het voltallige College van Bestuur.

  'Soms is het goed om een onafhankelijke blik van buiten te hebben om intern het goede gesprek te kunnen voeren en weer scherp vooruit te kijken.'
  Fontys

  Toegevoegde waarde van TwynstraGudde

  TwynstraGudde heeft bewezen ervaring met het uitvoeren van validaties in het algemeen en vastgoedadvies voor onderwijsinstellingen in het bijzonder. Door onze mix van ervaring op het gebied van kostenmanagement, huisvesting en organisatie zijn wij in staat geweest in een kort tijdsbestek de drie thema’s intensief te onderzoeken en aanbevelingen voor Fontys te formuleren.

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen