Stichting Trajectum Herstructurering locatie Groot Hungerink

Groot Hungerink is een beschermd terrein van Stichting Trajectum voor 120 bewoners. Terwijl de locatie bleef functioneren, zijn het terrein en de gebouwen vernieuwd. TwynstraGudde heeft de herstructurering van A tot Z begeleid.

Op de locatie Groot Hungerink in het Overijsselse Eefde voorziet Trajectum in een aanbod van wonen, werken en vrije tijd voor 120 cliënten met een lichte verstandelijke beperking en een gedragsproblematiek. De locatie is eigendom van Trajectum. Deze organisatie behandelt en begeleidt mensen met een lichte verstandelijke beperking en risicovol en onbegrepen gedrag, waarvan sommige met een forensische achtergrond. Trajectum beschikt over meerdere locaties in Oost- en Noord-Nederland.

De opdracht

Groot Hungerink was aan vernieuwing toe. De gebouwen op deze locatie waren verouderd en voldeden niet meer aan de hedendaagse eisen. Trajectum vroeg TwynstraGudde om ondersteuning bij herstructurering van de locatie: van planvorming tot en met projectmanagement bij de nieuwbouw. Een belangrijke voorwaarde in het project was dat de leefbaarheid en de veiligheid voor de bewoners tijdens de nieuwbouw zou zijn gewaarborgd.

De aanpak

We hebben bijgedragen aan het opstellen van een Programma van Eisen en een businesscase als basis voor financiering. De realisatie van het project is in nauw overleg met de medewerkers van Trajectum, de geselecteerde architect en de adviseur voor techniek voorbereid. Verder hebben we een aanbesteding georganiseerd waarin aandacht voor veiligheid en leefbaarheid tijdens de bouw een belangrijke factor was. Het bouwproject zelf is in twee fasen, in een periode van in totaal 2,5 jaar uitgevoerd. Het terrein is volledig op de schop gegaan: overal zijn kabels en leidingen vernieuwd. Er gebeurde veel, vaak tegelijkertijd, op verschillende plaatsen op het terrein. Na oplevering van de eerste fase, zijn de cliënten verhuisd en kon de oudbouw worden gesloopt, waarna er ruimte was voor de tweede fase. In al die tijd ging het leven en het werk van cliënten en medewerkers op de locatie gewoon door. In het projectmanagement hebben we veel aandacht besteed aan goede communicatie met alle partijen: medewerkers, cliënten, medewerkers op de bouw en omwonenden.

Het resultaat voor de opdrachtgever

Na een lang en intensief bouwproces is het nieuwe Groot Hungerink in 2015 opgeleverd. De gebouwen functioneren zoals verwacht. Het project is binnen de geplande tijd en het beschikbare budget afgerond. Bovendien is het gelukt om de herstructurering te realiseren terwijl de dienstverlening aan cliënten gewoon doorging.

'De toegevoegde waarde van 'TwynstraGudde in dit project zat met name in de heldere formulering van de uitgangspunten, het opstellen van duidelijke rapportages evenals het meedenken in het gehele proces waardoor de doelstellingen zijn bereikt.
Aaltje Bakker, Hoofd facilitair bedrijf, Stichting Trajectum

De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

TwynstraGudde heeft kennis en ervaring op veel terreinen die in deze opdracht van pas zijn gekomen: zorg en zorgverlening, financiering van de zorg, projectmanagement bij complexe bouwkundige opgaven en contractmanagement. Door die kennisdomeinen te integreren, konden we het project van begin tot eind begeleiden. Samen met Trajectum, ontwerpers, adviseurs en de bouwpartner hebben we een mooie weg afgelegd met als resultaat een locatie die voldoet aan de behoeften van de organisatie, cliënten en medewerkers.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.