TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Verbond van Verzekeraars Gerenoveerd verbondsgebouw als clubhuis van de verzekeringssector

  Op 17 oktober 2018 is de vernieuwde huisvesting van het Verbond van Verzekeraars feestelijk geopend. Afgelopen jaar is hun pand op de Borderwijklaan grootschalig verbouwd van traditioneel cellenkantoor naar een open kantoorconcept dat aansluit bij een moderne manier van werken en vergaderen.

  Foto: Zenber Architecten

  TwynstraGudde heeft het project en procesmanagement uitgevoerd van initiatieffase tot en met ingebruikname. Het resultaat is een transparante en representatieve werkomgeving de dient als ontmoetingsplek tussen Verbondsleden onderling en de buitenwereld.

  Clubhuis voor de toekomst

  Het Verbond van Verzekeraars is de belangenvereniging van schade- en levensverzekeraars in Nederland. Het Verbond treedt namens de aangesloten verzekeraars op als gesprekspartner voor de politiek, media en andere relevante partijen over onderwerpen die verzekeraars raken. In de in 2014 ingezette strategie wordt het Verbond gepositioneerd als transparante (open) en innovatieve organisatie. Daarbij ontstond ook de behoefte aan daarbij passende huisvesting: het Verbondsgebouw als clubhuis van de verzekeringssector.

  Zo is het klimaat van het pand verbeterd, de werkomgeving flexibel en transparant ingericht, zijn de vergaderfaciliteiten op de onderste verdiepingen gemoderniseerd, en de verhuurbare delen representatiever gemaakt.

  openingmaxima

  Met het plaatsen van een 3D geprint logo in een plaquette van gerecyclede plastic flessen heeft Hare Majesteit Koningin Máxima het kantoor van het Verbond van Verzekeraars in Den Haag geopend. De koningin verrichtte de handeling ter gelegenheid van de modernisering van het gebouw, alsmede het 40-jarig jubileum van de brancheorganisatie.

  Duurzame bedrijfsvoering in multi-tanant gebouw

  Onderdeel van het moderniseren was de ambitie van het Verbond van Verzekeraars om het pand te verduurzamen. Naast een aantal duurzaamheidsmaatregelen aan het gebouw gaat de nieuwe inrichting uit van flexibele werkplekken. Hierdoor is het mogelijk om in de toekomst flexibeler om te gaan met de benodigde oppervlakte voor de eigen organisatie en het pand beter te benutten als multi-tenant gebouw. Dit leidt tot een grote reductie van de exploitatiekosten.

  Proces- en projectmanagement tot en met exploitatie

  TwynstraGudde heeft het Verbond van Verzekeraars in alle fasen van het project begeleid in:

  • Proces- en projectmanagement.
  • Investeringskosten bepalen en bewaken.
  • Eisen aan het gebouw specificeren en bewaken.
  • Projectorganisatie inrichten en aanbesteden.
  • Contracteringstrategie uitvoerende partijen ontwikkelen en uitvoeren.
  • Esthetische en bouwtechnische kwaliteit bewaken.
  1511_zenber_verbond_van_verzekeraars-4513

  Bron: ZENBER Architecten

  Complexiteit op veel aspecten

  In onze aanpak hebben wij rekening gehouden met de aspecten die deze opgave complex maakten:

  • Besluitvormingsprocessen in complex bestuurlijke omgeving van een vereniging.
  • De opdrachtgever wilde een maximale risicobeheersing van de technische en financiële risico’s.
  • Het gebouw moest in gebruik blijven, terwijl complete verdiepingen heringedeeld werden en ook gebouw gebonden installaties werden vervangen.

  Door een projectmatige werkwijze en een op samenwerking en draagvlak gerichte aanpak te combineren, is het mogelijk gebleken de complexiteit te ondervangen en de benodigde besluitvorming voor voortgang in het project te borgen.

  Verbouwen met de winkel open

  De uitvoering van de verbouwingswerkzaamheden is gefaseerd uitgevoerd. Wij hebben een schuifplan opgesteld en afgestemd, waarin gebruikers tijdelijk op andere verdiepingen gehuisvest werden. Geluidsbelastende werkzaamheden zijn buiten reguliere werktijden uitgevoerd. Daarnaast is veel aandacht geweest om alle gebruikers van het pand te informeren over de te verwachten overlastplanning. Dit heeft mede het projectsucces bepaald.

  Zorgvuldig aanbesteden in aantrekkende markt

  Terwijl investeringsbedragen nog waren vastgesteld in een vragersmarkt zijn de uitvoerende partijen aanbesteed in aanbiedersmarkt. Dit in combinatie met de hoge eisen om overlast te voorkomen was de reden om dit werk in vier percelen op de markt te zetten. Het werk werd hierdoor ook aantrekkelijker voor lokale en middelgrote aannemers.

  Het gebruiken van de harde en de zachte kant van het projectmanagement

  De nieuwe huisvesting voor het Verbond van Verzekeraars is een project dat in een complex bestuurlijke omgeving tot stand is gekomen. TwynstraGudde heeft alle stakeholders verbonden en de benodigde besluitvorming georganiseerd. Er is een huisvestingsconcept ontwikkeld en gerealiseerd dat gedragen wordt door alle leden. Een benadering vanuit de harde en zachte kant: strakke sturing op de projectkaders, aandacht voor het besluitvormingsproces en stakeholders.

  Dit heeft geleid tot een succesvol project binnen alle projectkaders opgeleverd, maar nog belangrijker tot een projectsucces: het Verbondsgebouw als clubhuis van de verzekeringssector.

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen