Nederlands ICT-Consultancy bureau Ontwerpplan voor huisvesting ICT-Consultancy bureau

Voor een Nederlands ICT-Consultancy bureau heeft TwynstraGudde een Design Brief opgesteld. De opdrachtgever was op zoek naar een nieuw huisvesting- en serviceconcept. De grootste uitdaging voor de opdrachtgever is de strijd om toptalent dat gaande is op de IT-markt.

Onze aanpak bestond uit twee stappen. Informatie verzamelen en het vertalen van de informatie naar de Design Brief.

De eerste stap was het verzamelen van informatie. Om er achter te komen wat de belangen en drijfveren van de medewerkers en klanten zijn, hoe ze (samen)werken, wat ze doen en wanneer, wat de bedrijfscultuur is e.d. hebben wij zowel kwalitatieve als kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Het kwantitatieve onderzoek bestond uit het afnemen van een enquête in samenwerking met Work en People Analytics. Voor de kwalitatieve analyse hebben wij aan de hand van de Customer Experience methode met een interview gehouden 20 stakeholders.

De tweede stap was het vertalen van de informatie naar een handreiking voor de architect (Design Brief) met randvoorwaarden, wensen en eisen. Tijdens deze stap zijn de uitkomsten van de interviews en de enquête zijn geanalyseerd en in overleg met management en directie vertaald naar vier thema’s. Vervolgens zijn de thema’s in verschillende workshops met de medewerkers uitgewerkt tot concrete suggesties om te komen tot een nieuw concept. Eén van de thema’s is Gezondheid/Wellbeing. Gezondheid van medewerkers bleek een belangrijk aandachtspunt te zijn waar volgens medewerkers te weinig aandacht aan werd besteed in het huidige kantoor. Samen met de gebruikers zijn ideeën bedacht waarmee met minimale aanpassingen een maximale impact teweeg wordt gebracht.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.