Stichting Trajectum Nieuwbouw Orthopedagogisch Behandelcentrum Berkelland

De locatie Berkelland van de Stichting Trajectum is een gesloten behandelkliniek. Terwijl de locatie in gebruik bleef, is hier een nieuw woongebouw gerealiseerd en het bestaande gebouw aangepast voor werk en activiteiten. TwynstraGudde heeft het project begeleid.

OBC Berkelland in Rekken (Overijssel) is een orthopedagogisch behandelcentrum van Stichting Trajectum. Hier worden cliënten behandeld met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen en risicivol gedrag. Het merendeel van hen is strafrechtelijk veroordeeld en voor hen is een behandeling geïndiceerd. De cliënten verblijven hier in een gesloten setting. In principe kunnen zij na hun behandeling doorstromen naar een andere locatie van Trajectum.

De opdracht

Op de locatie Berkelland was voorheen een justitiële jeugdinrichting gevestigd. Trajectum wilde een bestaand gebouw aanpassen voor werk en activiteiten en een nieuw woongebouw realiseren voor huisvesting van 56 cliënten. TwynstraGudde werd gevraagd het project van begin tot eind te begeleiden. Een belangrijke eis was, dat de locatie tijdens de bouw in gebruik kon blijven. De veiligheid moest daarom worden gegarandeerd.

De aanpak

TwynstraGudde was vanaf 2006 bij de planontwikkeling betrokken. We hebben bijgedragen aan het Programma van Eisen, het ontwerp en het bestek. Aanvankelijk ging het om een locatie in Eefde. Later kwam de locatie Berkelland in beeld en is het plan daarop aangepast. Wij hebben de financiële haalbaarheid van het aangepaste plan beoordeeld en samen met alle betrokkenen opnieuw inhoudelijk getoetst. De huisvesting van de cliënten en medewerkers in Rekken kende drie fasen. Aanpassing van het bestaande gebouw voor tijdelijke huisvesting vond plaats in 2011. Vervolgens is de nieuwbouw van het woongebouw gerealiseerd. Toen die klaar was, zijn de cliënten verhuisd en werd het bestaande gebouw geschikt gemaakt voor werk en activiteiten. Bij alle fasen in het project speelden beveiliging en veiligheid een grote rol. Het ontwerp en de gebouwen zijn door het Ministerie van Justitie herhaaldelijk getoetst aan de eisen die zij hieraan stelt. Tijdens de bouw is daarnaast voortdurend gesproken over de veiligheid van cliënten, medewerkers en bouwers.

Zet jij ook graag je tanden in dit soort complexe vraagstukken, waarin strategie, zorg en huisvesting samen komen? Wij zoeken mensen. Dit is je kans om als 'Adviseur zorghuisvesting' aan de slag te gaan bij een bureau dat je uitdaagt en jou alle mogelijkheden biedt om je verder te ontwikkelen.
Meer over deze vacature

Het resultaat voor de opdrachtgever

In 2014 is het nieuwe OBC Berkelland opgeleverd. Op de locatie is een nieuw woongebouw gerealiseerd en het bestaande gebouw is aangepast voor werk en activiteiten. De locatie is goed beveiligd, waarbij er veel aandacht is besteed aan een vriendelijke uitstraling daarvan. Tijdens de bouw is de locatie gewoon in gebruik gebleven.

'De toegevoegde waarde in dit project zat met name in de heldere formulering van de uitgangspunten, het opstellen van duidelijke rapportages evenals het meedenken in het gehele proces waardoor de doelstellingen zijn bereikt.'
Aaltje Bakker, Hoofd facilitair bedrijf, Stichting Trajectum

De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

TwynstraGudde heeft kennis en ervaring op het gebied van zorg en zorgverlening, financiering van de zorg, projectmanagement bij complexe bouwkundige opgaven en contractmanagement. In deze opdracht hebben we die kennisdomeinen geïntegreerd. Daarmee konden we het project van begin tot eind begeleiden. Het project is binnen de beschikbare tijd en het financieel kader succesvol afgerond.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.