Woningcorporatie Zayaz Zayaz: vernieuwde organisatie in vernieuwd kantoor

Woningcorporatie Zayaz in ’s-Hertogenbosch heeft een leegstaand kantoor duurzaam gerenoveerd en daarmee nieuw leven gegeven aan een oud gebouw. De ontwikkeling van de huisvesting is gelijk opgegaan met vernieuwing van de organisatie. TwynstraGudde heeft Zayaz hierin begeleid.

Door Zayaz is een traject van cultuurverandering ingezet. Daarmee ontstond ook behoefte aan nieuwe, passende huisvesting. Een gebouw hiervoor was beschikbaar: een gebouw ooit in gebruik bij de corporatie, maar verouderd en al geruime tijd leeg. TwynstraGudde werd gevraagd de renovatie van A tot Z te begeleiden: van het opstellen van het Programma van Eisen tot en met het werkend krijgen van de match tussen gebruikers en gebouw.

Onze aanpak

Parallel aan de ontwikkeling van de organisatie is een werkconcept ontwikkeld, gericht op efficiënter werken, plezieriger samenwerken en betere communicatie. Daaraan gekoppeld hebben we een plan voor renovatie en verduurzaming van het gebouw voorgesteld. Een bestaand gebouw heeft kwaliteit en karakter van zichzelf. Bij de vernieuwing hebben we daarom gezocht naar mogelijkheden om die kwaliteiten ten goede te laten komen aan de nieuwe organisatiecultuur. Een mooi voorbeeld: een oude werkplaats met een dubbele verdiepingshoogte is omgevormd tot een restaurant en een representatieve vergaderzaal.

Project- en procesmanagement

De ontwikkeling van een nieuw gebouw biedt unieke kansen om wensen vanuit de organisatie direct te materialiseren. Dat vraagt echter wel om een flexibel bouwproces. We hebben de ontwikkeling van de huisvesting daarom gekoppeld aan die van de organisatie van Zayaz en zowel projectmanagement als procesmanagement voor onze rekening genomen. Hierdoor konden we voortdurend acteren op het snijvlak van project en organisatie. Zelfs tijdens de uitvoering konden nog aanpassingen worden doorgevoerd.

Het resultaat voor de opdrachtgever

In juli 2015 heeft Zayaz haar nieuwe huisvesting in gebruik genomen. Wij zijn bij het project betrokken gebleven, tot er sprake was van een optimale match van huisvesting en organisatie. Het oude gebouw heeft een tweede leven gekregen en zaken van waarde zijn behouden. Het gebouw past en is toekomstbestendig. Het is een bruisende plek, inspirerend, open en uitnodigend voor huurders en gasten.

Onze toegevoegde waarde

Wij hebben de renovatie en de organisatieontwikkeling continu op elkaar afgestemd. Daardoor is het gelukt om tussentijdse inzichten mee te nemen en om iedereen betrokken te houden. Hierdoor is niet de huisvesting gerealiseerd die bij de start van het project was bedacht, maar die in de praktijk het beste past. Het is bovendien gelukt om het project binnen de gestelde kaders van tijd en geld af te ronden.

Bekijk hier een virtual reality tourden-bosch-vr

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.