Gemeente Meppel Nieuwe bedrijfsvoering Cultureel Centrum De Plataan

Cultureel Centrum De Plataan in Meppel biedt onderdak aan verschillende instellingen voor cultuur en welzijn. Om ook een basisschool in het gebouw te huisvesten, moest de bedrijfsvoering van het centrum worden geherstructureerd. Wij hebben hiervoor een instrument ontwikkeld.

Cultureel Centrum De Plataan is een belangrijke voorziening in Meppel. Het gebouw waar het centrum is gevestigd, is eigendom van de gemeente, terwijl een onafhankelijke beheerstichting verantwoordelijk is voor een sluitende exploitatie van het centrum. De inkomsten bij culturele instellingen zijn in de afgelopen jaren gedaald, waardoor de exploitatie van De Plataan onder druk is komen te staan. Tegelijk wilde de gemeente Meppel hier een basisschool huisvesten door het gebouw met een nieuwbouwgedeelte uit te breiden. Voor de beheerstichting was dit plan aanleiding om de consequenties voor de exploitatie te laten onderzoeken. TwynstraGudde werd gevraagd een variantenstudie uit te voeren en daarmee de financiële, ruimtelijke en organisatorische gevolgen voor de beheerstichting inzichtelijk te maken.

De uitvoering

Bij de start van het onderzoek hebben we gesproken met een vertegenwoordiging van de gemeenteraad en met alle relevante stakeholders (huurders, beheerstichting en gemeente). Op basis van de verzamelde gegevens hebben we twee sterk verschillende toekomstsituaties geschetst en onderling vergelijkbaar gemaakt. De invloeden van het gemeentelijk verhuur- en subsidiebeleid zijn daarin meegenomen. Aannamen in bestaande exploitatieberekeningen zijn gevalideerd op basis van kengetallen van TwynstraGudde. We hebben de twee varianten helder naast elkaar gezet, aangevuld met de risico’s voor de bedrijfsvoering. De uitkomsten van de variantenstudie hebben we aan de beheerstichting en het college van B&W gepresenteerd.

Het resultaat

Op basis van de variantenstudie heeft de beheerstichting een voorkeur bepaald. Dit gaf duidelijkheid aan huurders en gemeenteraad. De raad heeft kort daarna een besluit genomen. De onafhankelijke blik van TwynstraGudde op de voorgestelde varianten hielp om tot een besluit te komen dat gedragen werd door vrijwel alle partijen. De beheerstichting had hiermee een instrument op basis waarvan de huisvesting van de basisschool kon worden gerealiseerd. In maart 2015 is het vernieuwde Cultureel Centrum De Plataan geopend.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.