TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Meppel Nieuwe bedrijfsvoering Cultureel Centrum De Plataan

  Cultureel Centrum De Plataan in Meppel biedt onderdak aan verschillende instellingen voor cultuur en welzijn. Om ook een basisschool in het gebouw te huisvesten, moest de bedrijfsvoering van het centrum worden geherstructureerd. Wij hebben hiervoor een instrument ontwikkeld.

  Cultureel Centrum De Plataan is een belangrijke voorziening in Meppel. Het gebouw waar het centrum is gevestigd, is eigendom van de gemeente, terwijl een onafhankelijke beheerstichting verantwoordelijk is voor een sluitende exploitatie van het centrum. De inkomsten bij culturele instellingen zijn in de afgelopen jaren gedaald, waardoor de exploitatie van De Plataan onder druk is komen te staan. Tegelijk wilde de gemeente Meppel hier een basisschool huisvesten door het gebouw met een nieuwbouwgedeelte uit te breiden. Voor de beheerstichting was dit plan aanleiding om de consequenties voor de exploitatie te laten onderzoeken. TwynstraGudde werd gevraagd een variantenstudie uit te voeren en daarmee de financiële, ruimtelijke en organisatorische gevolgen voor de beheerstichting inzichtelijk te maken.

  De uitvoering

  Bij de start van het onderzoek hebben we gesproken met een vertegenwoordiging van de gemeenteraad en met alle relevante stakeholders (huurders, beheerstichting en gemeente). Op basis van de verzamelde gegevens hebben we twee sterk verschillende toekomstsituaties geschetst en onderling vergelijkbaar gemaakt. De invloeden van het gemeentelijk verhuur- en subsidiebeleid zijn daarin meegenomen. Aannamen in bestaande exploitatieberekeningen zijn gevalideerd op basis van kengetallen van TwynstraGudde. We hebben de twee varianten helder naast elkaar gezet, aangevuld met de risico’s voor de bedrijfsvoering. De uitkomsten van de variantenstudie hebben we aan de beheerstichting en het college van B&W gepresenteerd.

  Het resultaat

  Op basis van de variantenstudie heeft de beheerstichting een voorkeur bepaald. Dit gaf duidelijkheid aan huurders en gemeenteraad. De raad heeft kort daarna een besluit genomen. De onafhankelijke blik van TwynstraGudde op de voorgestelde varianten hielp om tot een besluit te komen dat gedragen werd door vrijwel alle partijen. De beheerstichting had hiermee een instrument op basis waarvan de huisvesting van de basisschool kon worden gerealiseerd. In maart 2015 is het vernieuwde Cultureel Centrum De Plataan geopend.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen