TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Het Forum Groningen Projectmanagement Forum Groningen

  In het hart van de stad Groningen is het Forum Groningen in aanbouw: een ondergrondse parkeergarage en een beeldbepalend gebouw voor populaire cultuur, informatie, actualiteit en media.

  Namens de gemeente Groningen is TwynstraGudde gedelegeerd opdrachtgever en verantwoordelijk voor het totale projectmanagement van dit complexe project.

  De opdracht

  Het Forum Groningen is het sluitstuk van de spraakmakende vernieuwing van de oostzijde van de Grote Markt in de Groninger binnenstad. Het gebouw van 36.500 m2 bvo wordt een dynamische ontmoetingsplaats voor de Openbare Bibliotheek, het filmhuis Images, het stripmuseum en diverse horecagelegenheden. In 2006 heeft de gemeente Groningen aan TwynstraGudde gevraagd als gedelegeerd opdrachtgever aanspreekbaar te zijn voor alle adviseurs en aannemer en om als projectmanager het proces beheersbaar te maken.

  Onze visie

  De realisatie van het Forum Groningen is in alle opzichten zeer complex. De nieuwbouw is beeldbepalend voor de stad en wordt gerealiseerd onder kritische publieke en politieke belangstelling, gedurende meerdere collegeperioden. Tegelijkertijd zijn er vijf partijen die een rol als opdrachtgever vervullen met eigen wensen en belangen. Ook logistiek, technisch en architectonisch is het project complex. Wijzigingen van de scope van het project zijn inherent verbonden aan de complexiteit ervan. Het project moet daarom kunnen meebewegen met wisselende wensen en voortschrijdende inzichten. Het is onze taak de consequenties van wijzigingen inzichtelijk te maken in termen van geld, tijd en kwaliteit en om koers te blijven houden op het hogere doel van het project: een impuls voor de stad.

  De aanpak

  We hebben een projectorganisatie opgezet met een heldere rolverdeling tussen de opdrachtgever, projectmanagement, ontwerpers, gebruikers en toekomstige eigenaren. Verder hebben we een structuur opgezet voor aanbesteding en contractering, programmering, kostenmanagement, ontwerpmanagement, de afhandelingen van financiën, kwaliteitsbewaking en overleg met alle eindgebruikers. Omgevingsmanagement is een belangrijk deel van ons werk. Wij brengen wensen en belangen, technische en financiële gegevens op het juiste niveau in kaart. Daarmee bereiden we besluitvorming over wijzigingen van (de scope van) het project goed voor. We laten daarbij steeds alternatieven zien. We brengen in beeld welke keuze de voorkeur heeft, maar we laten ook zien welke alternatieven zijn verworpen.

  Aardbevingsbestendig

  In de loop van het project was er aanleiding om het gebouw aan te passen aan nieuwe richtlijnen op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen. De opdrachtgever besloot dat het Forum aan die richtlijnen, die nog in ontwikkeling waren, moest voldoen. Om de transitie te maken is in 2015 een pauze ingepast. Nadat de richtlijnen helder waren, is het ontwerp opnieuw doorgerekend en op punten versterkt. Een reeds gerealiseerd bouwdeel is vernieuwd. We hebben de gemeente Gedurende de politiek gevoelige besluitvorming over uitstel, aanpassing en financiering van meerkosten bijgestaan.

  Het resultaat voor de opdrachtgever

  In 2019 opent het Forum Groningen de deuren voor het publiek. Dan is de stad een imposant gebouw rijker dat een nieuwe impuls aan Groningen zal geven, vergelijkbaar met de impuls waar het Groninger Museum voor heeft gezorgd. De risico’s van het complexe project zijn beheerst. Wel heeft de aanpassing van het project aan de nieuwe normstelling over aardbevingsrisico’s voor vertraging gezorgd.

  De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

  Wij reduceren de risico’s van het project voor de opdrachtgever. Niet door risico’s uit de weg te gaan. We blijven meebewegen met nieuwe wensen, eisen en inzichten, maar houden het project beheersbaar door het proces te managen. We zorgen voor de juiste input op basis waarvan besluitvorming mogelijk is. Onze toegevoegde waarde is, dat we besluitvorming over wijzigingen op het juiste niveau faciliteren. Daardoor blijven de risico’s beheersbaar en blijven we gefocust op het projectsucces voor de opdrachtgever.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen