TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Rotterdam Programma van Eisen Integraal Kindcentrum De Hazelaar

  Integraal Kindcentrum De Hazelaar is een nieuw multifunctioneel gebouw voor twee scholen en een revalidatiecentrum (circa 14.000 m2 bvo). Op verzoek van de gemeente Rotterdam heeft TwynstraGudde het functioneel, technisch en ruimtelijk Programma van Eisen gemaakt.

  Foto: Imke Zijm

  De gemeente Rotterdam ontwikkelt het Integraal Kindcentrum De Hazelaar. Drie instellingen gaan hiervan gebruik maken: Mytylschool De Brug, Tyltylschool Rotterdam en Rijndam Revalidatie. De twee scholen met kinderen van 4 tot 20 jaar met een fysieke en/of meervoudige beperking werken voor specialistische zorg samen met het revalidatiecentrum. Doordat de drie instellingen hun krachten bundelen, ontstaat meerwaarde en kunnen zij hun leerlingen en cliënten optimaal bedienen. De gemeente Rotterdam vroeg TwynstraGudde om in overleg met de gemeente en de drie instellingen een functioneel, ruimtelijk en technisch Programma van Eisen te maken waarin deze meerwaarde maximaal tot haar recht komt.

  De aanpak

  In een eerste bijeenkomst met leden van de stuurgroep (waarin onder andere de gemeente is vertegenwoordigd) en de projectgroep (met daarin directies en management van drie instellingen) hebben we een startbijeenkomst belegd. Hierin is de gezamenlijke opgave verkend en hebben we inzicht gegeven in het traject om tot een PvE te komen. Daarnaast hebben we de rollen en taken van overlegorganen vastgelegd. We hebben een inhoudsopgave opgesteld waarmee we het PvE hebben ‘gevuld’ met input van de gebruikers en de gemeente. De gezamenlijke visie vormde hiervoor de basis. Voor het programmadeel van de scholen hebben wij bovendien werksessies georganiseerd met de betrokken projectgroepsleden en docenten, om de visie naar uitgangspunten te vertalen.

  Het resultaat voor de opdrachtgever

  In een duidelijk traject is het PvE in een aantal stappen ontwikkeld. De eisen en wensen van de gebruikers zijn daarin verbonden met de projectkaders die de gemeente heeft gesteld. Door met de drie gebruikers de gezamenlijke doelen te formuleren, konden we op zoek gaan naar meerwaarde. In alle stappen hebben we, in voortdurend overleg met de gemeente en de gebruikers, de expertise en inbreng van alle betrokkenen samengebracht. Daardoor is het resultaat echt toegespitst op de doelgroep en wordt het PvE door alle partijen gedragen. Hiermee zet de opdrachtgever de stap naar de volgende fase: het ontwerp.

  Waarom TwynstraGudde?

  TwynstraGudde heeft veel ervaring met het opstellen van Programma’s van Eisen, juist ook voor gebouwen waar mensen met een beperking gebruik van maken. Kenmerkend van onze aanpak is dat we zacht en hard combineren. Aan de ene kant kennis van specifieke doelgroepen en hoe zij een gebouw gebruiken en aan de andere kant kennis van huisvesting. We kijken hoe organisaties (samen)werken en naar de visies en doelstellingen die zij delen. Vervolgens maken we gezamenlijk de vertaling naar functionele, ruimtelijke en technischeuitgangspunten en een PvE dat architecten helpt om tot een mooi ontwerp te komen.

  Neem contact op

  Alle mensen

  Neem contact op

  Alle mensen