Een technologie bedrijf Programma van eisen effectief werkplekconcept

Een technologie bedrijf werkt hard aan de ontwikkeling van hun nieuwe headquarters. Samen met TwynstraGudde ontwikkelden zij een ambitieus en vooruitstrevend concept voor de entree- en ontvangstomgeving van het nieuwe gebouw. TwynstraGudde heeft dit traject begeleid en de resultaten gevat in een Programma van Eisen (PvE).

De strategie voor de facilitaire dienstverlening, welke in een eerder stadium samen met TwynstraGudde opgezet, vormde het vertrekpunt voor deze opdracht. In de strategie zijn de belangrijkste kaders voor de dienstverlening en het ambitieniveau vastgelegd. Op basis hiervan is het PvE in drie stappen tot stand gebracht.

Er is gestart met een ‘outside view’ om kennis over de nieuwste trends en ontwikkeling te inventariseren. Daarvoor is een trendanalyse uitgevoerd over het facilitaire service concept. Een weterschapper op het gebied van hospitality is vervolgens betrokken in het proces. Met name treffende publicaties zijn gebruikt als input voor het proces. Tot slot is er in deze stap een marktconsultatie verricht. Hierbij is er met een grote verscheidenheid aan experts en leveranciers uit de branche van technologie of hospitality gesproken. Door middel van verschillende sessies en productpresentaties hebben zij meegedacht over mogelijke vertalingen van de facilitaire strategie naar een innovatief concept passend bij deze organisatie.

De resultaten volgend uit de ‘outside view’ zijn vertaald in een hospitality concept. Een klankbordgroep heeft het concept getoetst en aangescherpt. Het hospitality concept geeft de belangrijkste uitgangspunten, het kwaliteitsniveau en het motto voor de dienstverlening weer. Het concept is organisatie breed toepasbaar. Echter, de wijze waarop het concept in het entree- en ontvangstgebied wordt vertaald vormt de basis voor het serviceniveau dat men verderop in het gebouw kan verwachten.

Tot slot is alle input uit de vorige stappen expertmatig vertaald in een PvE. Het PvE diende als toetskader voor het ontwerp van de architect.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.