TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Een technologie bedrijf Programma van eisen effectief werkplekconcept

  Een technologie bedrijf werkt hard aan de ontwikkeling van hun nieuwe headquarters. Samen met TwynstraGudde ontwikkelden zij een ambitieus en vooruitstrevend concept voor de entree- en ontvangstomgeving van het nieuwe gebouw. TwynstraGudde heeft dit traject begeleid en de resultaten gevat in een Programma van Eisen (PvE).

  De strategie voor de facilitaire dienstverlening, welke in een eerder stadium samen met TwynstraGudde opgezet, vormde het vertrekpunt voor deze opdracht. In de strategie zijn de belangrijkste kaders voor de dienstverlening en het ambitieniveau vastgelegd. Op basis hiervan is het PvE in drie stappen tot stand gebracht.

  Er is gestart met een ‘outside view’ om kennis over de nieuwste trends en ontwikkeling te inventariseren. Daarvoor is een trendanalyse uitgevoerd over het facilitaire service concept. Een weterschapper op het gebied van hospitality is vervolgens betrokken in het proces. Met name treffende publicaties zijn gebruikt als input voor het proces. Tot slot is er in deze stap een marktconsultatie verricht. Hierbij is er met een grote verscheidenheid aan experts en leveranciers uit de branche van technologie of hospitality gesproken. Door middel van verschillende sessies en productpresentaties hebben zij meegedacht over mogelijke vertalingen van de facilitaire strategie naar een innovatief concept passend bij deze organisatie.

  De resultaten volgend uit de ‘outside view’ zijn vertaald in een hospitality concept. Een klankbordgroep heeft het concept getoetst en aangescherpt. Het hospitality concept geeft de belangrijkste uitgangspunten, het kwaliteitsniveau en het motto voor de dienstverlening weer. Het concept is organisatie breed toepasbaar. Echter, de wijze waarop het concept in het entree- en ontvangstgebied wordt vertaald vormt de basis voor het serviceniveau dat men verderop in het gebouw kan verwachten.

  Tot slot is alle input uit de vorige stappen expertmatig vertaald in een PvE. Het PvE diende als toetskader voor het ontwerp van de architect.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen