TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Provincie Noord-Holland Maatschappelijke kosten-batenanalyse seniorenhuisvesting biedt handvatten voor beleid

  Woontoren De Reiger in Hilversum is populair bij senioren. Het leidde tot grote doorstroming op de lokale woningmarkt. Waar is dit succes aan te danken? TwynstraGudde en RIGO hebben op verzoek van de provincie Noord-Holland een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd.

  Het is een bekend probleem: de matige doorstroming van huishoudens op de woningmarkt met alle negatieve gevolgen van dien. De langste verhuisketens worden gegenereerd door huishoudens aan het einde van hun wooncarrière, maar als ouderen niet van zins zijn hun bijvoorbeeld (te) grote gezinswoning in te ruilen voor een appartement, stagneert het. Seniorencomplex De Reiger in Hilversum is een positieve uitzondering. Toen het complex met 52 appartementen in 2011 werd opgeleverd, waren er voor elke woning tien gegadigden. Wat zijn de succesfactoren?

  Maatschappelijke kosten en baten

  In opdracht van de provincie Noord-Holland hebben TwynstraGudde en RIGO Research en Advies het succes van De Reiger met een maatschappelijke kosten-batenanalyse nader bekeken. We hebben verschillende maatschappelijke effecten gedefinieerd, zoals de businesscase, het woongenot (waaronder doorstroming) en gezondheidseffecten. De effecten hebben we onderzocht aan de hand van modelstudies, deskresearch en interviews met betrokkenen en bewoners. De effecten zijn vervolgens uitgedrukt in geld. De analyse gaf een positief saldo te zien van 0,23 miljoen euro en een baten-kostenratio van 1,04. Het bleek dat de betrokken corporatie de meeste kosten draagt. De bewoners komen als grootste baathebbers uit de bus in termen van woongenot en gezondheid.

  Vergelijkbare buurten

  In aansluiting op deze analyse is onderzoek gedaan naar specifieke kenmerken van de wijk Kerkelanden in Hilversum, die het succes van De Reiger verklaren. Vervolgens is gekeken naar kenmerken in andere Nederlandse buurten en wijken om daaruit te kunnen afleiden waar hetzelfde concept ook succesvol zou kunnen zijn.

  De bewoners komen als grootste baathebbers uit de bus in termen van woongenot en gezondheid.

  Het resultaat voor de opdrachtgever

  De Reiger kan worden gewaardeerd als een licht maatschappelijk renderend project. Het succes wordt onder andere verklaard door een combinatie van de grote vraag vanuit de buurt en het feit dat de appartementen in de markt zijn gezet als aanleunwoningen met een voorrangsregeling. De bewoners zagen dit als een buitenkans. In het onderzoek zijn veel buurten geïdentificeerd die (sterk) op Kerkelanden lijken en waar het concept van De Reiger misschien ook succesvol kan zijn. Het onderzoek biedt daarmee handvatten voor beleid van overheden en woningcorporaties die de doorstroming op de lokale woningmarkt willen vergroten.

  De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

  TwynstraGudde heeft ervaring met de opzet en uitvoering van de maatschappelijke kosten-batenanalyse. Volgens geaccepteerde standaarden komen we tot een definitie en een operationalisering van uiteenlopende parameters. Daarmee zetten we vervolgens alle baten en lasten transparant op een rijtje.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen