TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Barneveld Huisvestingsvisie: een professionele werkomgeving in een gastvrij gemeentehuis

  In tijden van plaatsonafhankelijk en team overstijgend werken, de roep om gastvrijheid én privacy, is het juiste huisvestingsconcept misschien wel belangrijker dan ooit. Want hoe zorg je ervoor dat je werknemers het maximale uit zichzelf halen? En dat je organisatie op een laagdrempelige manier toegankelijk is voor inwoners en ondernemers? Een passende werkomgeving draagt hier zeker aan bij. Dat ziet ook de gemeente Barneveld.

  TwynstraGudde is daarom gevraagd om met een interne projectgroep vanuit de gemeente Barneveld een huisvestingsvisie voor de gemeentelijke huisvesting in meerdere panden te ontwikkelen.

  Gastvrije dienstverlening en een professionele werkomgeving

  De gemeente Barneveld krijgt steeds meer een verbindende rol in de gemeenschap. Inwoners en ondernemers komen vaker samen en zijn betrokken bij complexe maatschappelijke vraagstukken. Het gemeentehuis wordt daarom steeds belangrijker als fysiek ontmoetingspunt.

  Daarnaast ervaren de medewerkers in de gemeentelijke huisvesting een groot tekort aan werk- en vergaderplekken. Daarbij komt dat het aantal werknemers van de gemeente blijft groeien. Daarom ervaart de gemeente Barneveld de urgentie om vanuit de twee perspectieven (professionele werkomgeving én gastvrije dienstverlening) voor de komende jaren eigentijds vorm te geven.

  Inzicht in de mogelijkheden

  De juiste gemeentelijke huisvesting zorgt ervoor dat de gemeente haar taken zo goed mogelijk kan uitvoeren. Daarom heeft TwynstraGudde in kaart gebracht welke taken door de diverse afdelingen worden uitgevoerd. Daar zijn vervolgens verschillende typen werkplekken aan gekoppeld.

  Daarnaast zijn er interactieve werksessies met de gemeentelijke projectgroep georganiseerd, waarin werd uitgedaagd om aan te geven wat zij belangrijk vinden aan een werkplek en een aantrekkelijke publieksomgeving. Tijdens een excursie naar twee recent gerenoveerde gemeentehuizen werd zichtbaar welke mogelijkheden er zijn om afdeling overstijgend en activiteit gerelateerd te werken.

  Diversiteit en een vertrouwde thuisbasis

  De ontwikkelde huisvestingsvisie voor de gemeente Barneveld moet leiden tot een breed gedragen toekomstvisie, gericht op de balans tussen een professionele werkomgeving en een gastvrije dienstverlening. Niet één grote rumoerige kantoortuin waar iedere werkplek identiek is, maar een inspirerende werkomgeving met een diversiteit aan werkplekken, inrichtingen en sferen.

  Het uitgangspunt is dat werknemers zelf een werkplek kiezen, die past bij de activiteit die zij op dat moment gaan doen. Enerzijds zijn er werkplekken voor ontmoeting, inspiratie en afdeling overstijgend werken. Anderzijds voor individuele wensen, eigenheid en rust. Dit alles met behoud van een vertrouwde thuisbasis en een publiekstoegankelijke omgeving waar met inwoners en ondernemers het gesprek kan worden aangegaan.

  Huisvestingsvisie met perspectief naar de toekomst

  Door het visietraject te doorlopen met een brede projectgroep vanuit de gemeente is intern de overtuiging ontstaan dat een huisvestingvisie niet alleen gaat over huisvesting en vastgoed. Het geeft ook richting aan de organisatiedoelen. Met deze huisvestingsvisie ligt er een mooie basis voor verdere uitwerking. Het vervolg vraagt niet alleen focus op de huisvesting, maar ook op de organisatie(cultuur) en communicatie.

  De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

  Huisvestingsvraagstukken zijn één van de expertises van TwynstraGudde. Met een integrale blik en een brede ervaring, handelen we vanuit meerdere perspectieven. Hierdoor weten we diverse thema’s met elkaar te combineren en te verbinden. Zo kwamen huisvesting, organisatieverandering, gezonde bedrijfsvoering, duurzaamheid en vitaliteit samen in één opgave. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever heeft dit geleid tot een gebalanceerde, ambitieuze en breed gedragen huisvestingsvisie.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen