Gemeente Rotterdam Contractmanagement voor Zwemcentrum Rotterdam

Het oude stadsdeelkantoor van Rotterdam-Zuid is getransformeerd tot het bruisende nieuwe Zwemcentrum Rotterdam. Dit PPS project, onderdeel van de gebiedsontwikkeling ‘Hart van Zuid’, is door marktpartijen als complete voorziening voor 20 jaar ‘ter beschikking gesteld’ aan de gemeente Rotterdam. In diens opdracht trad TwynstraGudde op als contractmanager.

Foto: Ronald Tilleman (tilleman.nl)

De Gemeente Rotterdam wil het gebied rondom het Zuidplein en Ahoy een ruimtelijke, economische en sociaal-maatschappelijke ‘boost’ te geven. Marktpartijen zijn uitdrukkelijk uitgedaagd om hierin via Publiek Private Samenwerking (PPS) te participeren. In 2016 heeft de zogenaamde financial close plaats gevonden van deze ‘gebieds-PPS’ en is een combinatie van Ballast Nedam en Heijmans met de ontwikkeling gestart. Voor meer informatie over deze gebiedsontwikkeling, zie (link invoegen naar case Hart van Zuid)

Naast het openbaar gebied is de marktpartij verantwoordelijk voor de realisatie van een aantal basisopgaven. Dat zijn publieke projecten waaronder een nieuwe Zwemcentrum.

De opdracht

Met de realisatie van het zwemcentrum is de eerste stap gezet naar een bruisend stadshart voor Rotterdam Zuid. Het 50-meter bad en het instructiebad, ingepast in het voormalige stadsdeelkantoor, zijn opgetild naar de eerste verdieping, waardoor meer bedrijvigheid is ontstaan in een plint met commerciële ruimten.

Als contractmanager zorgen wij dat de prestatie-eisen en de gecontracteerde aanbieding met de markpartij gerealiseerd worden. Na oplevering door het consortium is het Zwemcentrum begin 2018 overgedragen aan het verzelfstandigde Sportbedrijf dat de exploitatie uitvoert. In 2018 heeft de gemeente Rotterdam voor deze ontwikkeling de StiB-award (Steden in Beweging) gewonnen.

Onze toegevoegde waarde

Bij het ontwikkelen van complexe bouwprojecten gaat het erom diverse belangen bij elkaar te brengen. Zeker wanneer de ambities hoog zijn, is het vormgeven van een ‘maakbaar’ project een uitdaging. In deze opgave kwam gebiedsdoelen (een eerste trekker in het gebied met hoogwaardige uitstraling), duurzaamheidsambities (GPR-score van 8,3) en eisen aan toekomstbestendigheid (exploitatie door het Sportbedrijf) bijeen. Hoewel het contractuele kader (PPS) innovatief was, is dit slechts als randvoorwaarde beschouwd. Het maken van keuzes en afwegen van belangen blijft uiteindelijk mensenwerk.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.