TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Stadsschouwburg Middelburg Stadsschouwburg Middelburg klaar voor morgen

  De gerenoveerde Stadsschouwburg Middelburg heeft in oktober 2018 haar deuren voor het publiek geopend. Na een lange geschiedenis rond de bouw van een nieuw theater, wordt hiermee een beladen dossier succesvol gesloten.

  TwynstraGudde heeft na het haalbaarheidsonderzoek in 2012, het proces- en projectmanagement uitgevoerd. Het resultaat? Een gerenoveerde moderne schouwburg waar de stad de komende 25 jaar trots op kan zijn.

  Modern en weer toekomstbestendig gebouw

  Na jaren van intensief gebruik en opgelopen achterstallig onderhoud is het bestaande theater aan het Molenwater grootschalig verbouwd. Het gebouw uit 1962 wordt getypeerd door een klassieke, middelgrote zaal met oplopende zaalvloer, balkons en balkonloges en bijna 600 zitplaatsen. Met deze renovatie heeft het gebouw een (installatie)technische verbetering ondergaan en is de uitstraling van interieur en exterieur gemoderniseerd. Het theater is daarmee weer geschikt gemaakt voor hedendaagse toneel-, cabaret-, dans-, show-, klassieke muziekvoorstellingen (opera, ballet) en theaterconcerten.

  Bekijk hier het resultaat in virtual reality.
  360schouwburg

  Beladen dossier in politiek gevoelige omgeving

  Eerdere nieuwbouwplannen zijn om verschillende redenen gesneuveld. Maar door de lange voorgeschiedenis was het een politiek beladen dossier. Zowel de Middelburgers als de Raad waren nauwlettend betrokken bij de voortgang. Door hoge politieke betrokkenheid werd het belang van zorgvuldige en gedragen besluitvormingsprocessen in de aanpak groot. Ook is er actief stakeholdersmanagement gevoerd en is er veel aandacht geweest voor het informeren van de Middelburgers. Omdat het succes zit in de exploitatie heeft de exploitant een nadrukkelijke rol gekregen in de projectorganisatie. Tijdens het ontwerpproces is veel ruimte gecreëerd voor de inbreng en expertise van de exploitant. Hierdoor is de toekomstige bedrijfsvoering gewaarborgd en ontstond draagvlak voor de te nemen besluiten. Dit laatste is essentieel geweest voor het eindresultaat.

  Goede partner gedurende het gehele proces

  De renovatie van het huidige theater kwam aan de orde nadat de gemeente het nieuwbouwplan in 2012 had afgeblazen. De gemeente vroeg TwynstraGudde om te onderzoeken welke mogelijkheden er waren om het bestaande pand te renoveren en tegelijkertijd een toekomstbestendig, financieel haalbaar en verduurzaamd theater te krijgen. Dit advies heeft in 2015 geleid tot een raadsbesluit in 2015 om het bestaande theater aan de Molenwater te renoveren. TwynstraGudde heeft vervolgens het proces- en projectmanagement uitgevoerd om te komen tot realisatie. Zo hebben wij onder andere:

  • Investeringskosten bepaald en bewaakt.
  • Eisen aan het gebouw gespecificeerd en bewaakt.
  • Projectorganisatie ingericht en aanbesteed.
  • Contracteringstrategie uitvoerende partijen ontwikkeld en uitgevoerd.
  • Esthetische en bouwtechnische kwaliteit bewaakt.

  Onze inzet is door de opdrachtgever als zeer positief beoordeeld:

  'De gemeente Middelburg heeft een goede partner gehad aan TwynstraGudde gedurende het proces. TwynstraGudde heeft een beladen dossier handen en voeten weten te geven. Mede door de bijdrage van TwynstraGudde kan dit project succesvol worden afgesloten.'
  Johan Padmos, projectleider Gemeente Middelburg

  Sterke kaders en hoge ambities

  Gezien de financiële schade van de stilgezette nieuwbouw zijn strakke kaders meegegeven aan dit project. Tegelijkertijd lagen er ook hoge ambities om het gebouw toekomstbestendig te maken. Complexiteit zat in het verbeteren van de akoestiek, de installatietechniek als theatertechniek van de zaal en de brandveiligheid. Ook lag er een opgave het gebouw duurzamer te maken en een modernere uitstraling mee te geven. Dat alles moest gerealiseerd worden binnen een zeer krappe planning van slechts één theaterseizoen.

  Onze aanpak was daarom gericht op maximale beheersing van tijd en geld zonder in te boeten op de kwaliteit. Dat is mede mogelijk geworden door de betrokkenheid van het gehele projectteam. In nauwe samenwerking en met korte lijnen is het gelukt een ontwerp te realiseren dat is gestuurd op effectieve inzet van middelen. Alle investeringen zijn zorgvuldig gewogen op toekomstige meerwaarde van pand en bedrijfsvoering.

  Inzet van lokale marktpartijen

  Onze contracteringstrategie voor de uitvoerende partijen heeft ertoe geleid dat de lokale markt de mogelijkheid kreeg in te schrijven voor dit werk. Dit heeft geresulteerd in gunning aan lokale aannemers die het werk met veel inzet en betrokkenheid hebben uitgevoerd. De effectieve samenwerking van deze partijen uit de regio heeft mede bijgedragen aan het succes om het project binnen tijd op te leveren.

  Beladen dossier succesvol afgesloten

  De renovatie van de schouwburg is een complex project dat in een politiek gevoelige omgeving tot stand is gekomen. TwynstraGudde is erin geslaagd binnen alle gestelde kaders het project tot een succesvol einde te brengen. Een benadering vanuit de harde en de zachte kant, aandacht voor alle projectbetrokkenen, sterk sturend op kaders en risico’s en gedragen besluitvorming zijn in dit project gecombineerd.

  Het resultaat is een theater dat Middelburg er een fraaie up-to-date schouwburg in haar historisch centrum bij heeft. Een wezenlijke verandering waarvan de regio de komende 25 jaar kan genieten.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen