TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Nieuwe werkomgeving passend bij de kenniswerker van nu

  Het CBS werkt aan verbetering van zijn huisvesting: innovatief en efficiënt, geschikt voor nieuwe werkprocessen en aantrekkelijk voor kenniswerkers. TwynstraGudde hielp bij de realisatie van nieuwe werkomgevingen en bij het ontwikkelen van een huisvestingsvisie.

  Bron: CBS

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is hét statistische bureau van Nederland. Tweeduizend mensen werken er in een voortdurend veranderende context, dicht op maatschappelijke vraagstukken. Het Facilitair Bedrijf van het CBS staat voor de taak ervoor te zorgen dat hun werkomgeving past bij die dynamiek. De werkomgeving moet aantrekkelijk zijn voor kenniswerkers en moet hen helpen tot de beste prestaties te komen. Belangrijke vraag: Hoe win je de war for talent?

  Behoefte van kenniswerkers

  Sinds 2014 werkt het CBS volgens de principes van Het Nieuwe Werken (HNW). Ondertussen zijn er nieuwe werkprocessen geïntroduceerd zoals agile, scrum en lean operationeel management (LOM). Aan welke omgeving hebben CBS-ers bij deze werkprocessen behoefte? Communicatie en interactie nemen exponentieel toe. Op andere momenten willen medewerkers zich afzonderen om zich maximaal te concentreren. Om aantrekkelijk te zijn moet de werkomgeving ook vitaliteit ondersteunen: groen en duurzaam met aandacht voor het welzijn van de eindgebruiker.

  Nieuwe werkomgevingen

  In opdracht van het Facilitair Bedrijf heeft TwynstraGudde als projectleider de ontwikkeling van enkele nieuw werkomgevingen begeleid. Bijvoorbeeld een mockup van een samenwerkruimte waar medewerkers met agile werkprocessen kunnen experimenteren. We hebben gewerkt aan de CBS-Academy: een opleidingscentrum waarin medewerkers leren data-gedreven te werken. Bij deze en andere projecten is de besluitvorming ondersteund en zijn de kaders in de gaten gehouden: van ideevorming tot en met aanbesteding en bouwbegeleiding.

  Huisvestingsvisie voor langere termijn

  Tegelijk met de inrichting van nieuwe werkomgevingen hebben we het CBS ondersteund bij het maken van een huisvestingsvisie voor de langere termijn. We hebben geholpen om scherp te krijgen welke uitdagingen er precies zijn. We hebben het proces gestructureerd en we hebben de juiste stakeholders bij elkaar gebracht: eindgebruikers, beleidsmakers en specialisten op het gebied van huisvesting en merkidentiteit.

  “Met bewondering heb ik gezien hoe TwynstraGudde de zaken naar ieders tevredenheid wist te sturen.”
  Berry Busschops - directeur Facilitair Bedrijf

  Een continu proces in kleine stappen

  In onze visie is het vernieuwen van de huisvesting niet een eenmalige actie. Het is een continu proces in kleine stappen: behouden wat werkt en vernieuwen wat niet werkt. Huisvesting dient adaptief te zijn zodat een organisatie wendbaar en weerbaar is. In onze optiek is huisvesting daarom nooit af. Voor het behoud, aantrekken en laten excelleren van mensen is personalisatie van toenemend belang: custom fit in plaats van one size fits all. Betrokkenheid van de eindgebruiker is bij het vernieuwen van de werkomgeving daarom cruciaal: betrokkenheid in het hele proces.

  Het resultaat

  Het CBS heeft de eerste projecten gerealiseerd en de koers voor de langere termijn is weergegeven in een meerjarenvisie. De ervaringen van de eindgebruikers met de eerste projecten brengen we in kaart en nemen we mee bij het steeds weer herijken van de visie en bij de definitie van toekomstige projecten. Het resultaat is een werkomgeving die zich blijft aanpassen aan de maatschappelijke dynamiek, ondersteuning biedt aan nieuwe werkprocessen en aantrekkelijk is voor kenniswerkers.

  Meerwaarde van TwynstraGudde

  De adviseurs van TwynstraGudde koppelen in deze opdracht kennis van huisvestingsvraagstukken aan kennis van samenwerking en verandering in organisaties. We hebben veel ervaring met nieuwe werkplekconcepten en weten hoe we die kunnen verbinden met de wensen, eisen en behoeften van medewerkers. Met die achtergrond overzien we het hele proces van visievorming tot en met aanbesteding en bouwbegeleiding.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen