Huisvesting De optimale huisvesting kiezen

Wat verwachten jouw collega’s van de huisvesting? Wat zijn de behoeften, de wensen en eisen van de eindgebruikers? Wij stellen datagedreven analyses op en laten zien wat nodig is om optimaal aan te sluiten bij de doelen, de visie en de strategie van jouw organisatie.

De doelstellingen, visie en strategie van jouw organisatie hebben vergaande consequenties voor de huisvesting. Verwacht je groei of krimp? Ga je meer klantgericht werken? Komen er nieuwe taken op je af of ga je met andere organisaties samenwerken? In een visie- en ambitiedocument brengen wij deze inzichten samen en geven wij aan welke implicaties die voor de huisvesting kunnen hebben. Dat vormt de basis van een goed huisvestingsconcept.

Analyse van de huidige huisvesting

Wij analyseren het gebruik van de huisvesting waar je op dit moment over beschikt. We stellen datagedreven analyses op en doen verbetervoorstellen. Welke plekken en ruimtes zijn populair en welke niet? Op welke dagen en tijdstippen? Dit soort inzichten bieden de mogelijkheid om de huisvesting nog beter aan te laten sluiten op de werkprocessen, de gebruikerstevredenheid te verhogen en de bezettingsgraad te verbeteren.

Wensen en eisen van eindgebruikers

Met enquêtes en/of interviews met een focusgroep brengen wij de wensen en eisen van eindgebruikers in kaart. Hoe richten mensen hun werk in, nu en in de toekomt? Hoe wordt er samengewerkt? Welke behoefte is er aan ruimte voor ontmoeten en (hybride) vergaderen? Wij analyseren de activiteiten in jouw organisatie en stellen op basis daarvan werkplekprofielen op. Door in te gaan op wat eindgebruikers willen, ontstaat draagvlak voor verandering.

Cases

Cases

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.