TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Cases

  Toon

  Expertise

   

  Thema’s

  [BlogPost 162442983591 Uitbreiding emissieloze energiestations door succesvolle aanbestedingen, BlogPost 160685439394 Publiek-private samenwerking brengt waterstofambities H2GO dichterbij, BlogPost 160689625698 Duurzaamheidsprogramma monitoren geeft inzicht, BlogPost 159494175537 Bewonersinitiatieven in de energietransitie in goede banen leiden, BlogPost 154102240853 Een klimaatneutrale mobiliteitssector in 2050: de opgave in beeld, BlogPost 149077703823 Stadsbatterij oplossing voor netcongestie, BlogPost 122477493031 Helmond maakt spelregels voor zonnevelden transparant en uitvoerbaar, BlogPost 109816809060 Beslismodel helpt gemeenten aan snellere realisatie van duurzaam energiesysteem, BlogPost 103962132767 Zicht op kansen voor zero-emissie long-haul vrachtverkeer, BlogPost 100587069804 Handvatten voor emissiearme aanbesteding waterstofnetwerk Rotterdam, BlogPost 100587068273 Eerste praktijkpilot nieuwe integrale aanpak regionale energietransitie, BlogPost 96075025758 Ruimtelijke strategie om RES-plannen uit te voeren voor duurzame energie, BlogPost 72242976832 Evaluatie zonne-energiebeleid Helmond geeft input voor betere participatie, BlogPost 71393072491 De energietransitie versnellen met de kracht van de burger, BlogPost 68586260296 Nieuwe perspectieven op mobiliteitstransitie voor gemeente Amsterdam, BlogPost 67995901338 Onderzoek naar kansen en knelpunten voor biobrandstoffen in duurzame mobiliteit, BlogPost 66501529466 Met vertrouwen keuzes maken voor toekomstig waterbeheer, BlogPost 65767434352 Inspirerend programma omlijst internationale bijeenkomst waterstoftransitie in zeehavens, BlogPost 25046451769 Aardgasvrije wijken. Wanneer doen bewoners echt mee?, BlogPost 46890677326 Uitvinden welke participatie werkt in de aardgasvrij-transitie, BlogPost 44761435289 Hoe Dordrecht samen met bewoners de energietransitie in de wijk aanpakt, BlogPost 58556360039 Organisatiescan opgavegericht werken geeft snel inzicht in ontwikkelkansen, BlogPost 58541896786 Tool geeft grip op participatie in aardgasvrije wijken, BlogPost 54888833706 Het structureren van een gezonde businesscase voor warmtelevering, BlogPost 53798608415 Energie-infrastructuur verdubbelen in drie jaar tijd, BlogPost 50932328197 Hoe helpt de Omgevingswet bij duurzaamheidsopgaven?, BlogPost 46816311817 Innovatief programma maakt overheidsgebouwen Den Haag duurzaam, BlogPost 46811565115 Omgevingsmanagement zorgt voor draagvlak bij aanleg duurzame warmteleiding door stedelijk gebied, BlogPost 41024593749 Hoe verbeteren we het aanvraagproces Programma Aardgasvrije Wijken?, BlogPost 36845086366 Noord- en Midden Limburg zet volop in op energiebesparing, BlogPost 42025864139 Raadsenquête geeft inzicht in problematiek Warmtebedrijf Rotterdam, BlogPost 32945306339 Nulmeting voor duurzame dienstverlening, BlogPost 38735785636 Gemeenten helpen bij verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, BlogPost 36803282891 Organisatieadvies programma duurzaamheid Almere, BlogPost 36412252871 Efficiënt portfoliomanagement bij Rotterdam-Rijn Pijpleiding, BlogPost 34449248217 Investeringsplannen netbeheerders versnellen de energietransitie, BlogPost 31624707702 Strategisch Omgevingsmanagement geeft richting aan Netten op Zee, BlogPost 29744162970 Organisatieadvies programma energietransitie Gemeente Arnhem, BlogPost 25083151572 Roadmap emissievrije bouwplaatsen voor Rijkswaterstaat in 2030, BlogPost 24691961820 Amsterdam klimaatneutraal: bouwstenen voor visie en strategie, BlogPost 22871372725 Lessen trekken uit een gestrand innovatief energiesysteem project, BlogPost 21157853754 50 Waterstofbussen in Zuid-Holland, Groningen en Drenthe, BlogPost 15420025883 Amersfoort werkt keihard aan een CO2-neutrale stad, BlogPost 10842024910 Meer leerwinst uit Proeftuinen Aardgasvrije Wijken, BlogPost 10593561851 Alliantie Nieuwe Energie Overijssel, BlogPost 10563980703 Proces- en programmamanagement Economic Board The Hague, BlogPost 10487333722 Samenhang in roadmaps voor energietransitie, BlogPost 10558817948 Energiebeleid Wetterskip Fryslân, BlogPost 10525199190 Eerste stap naar zero emissie veerponten, BlogPost 10621998734 De zero emissie bus komt eraan, BlogPost 10622621558 Oogst en inzichten uit de Energiedialoog, BlogPost 10622621475 Warmterotonde Zuid-Holland Cluster West, BlogPost 10622434557 Ontwikkeling Scheidingsinstallatie AEB Amsterdam, BlogPost 10558406424 Eneco Leiding over Noord]